Arrangement
>
Verdiseminaret «Verdiar i næringslivet»
Verdiseminaret «Verdiar i næringslivet»

Verdiseminaret «Verdiar i næringslivet»

Verditeltet
30
May
2024
14:00

Verdiseminaret har som mål identifisere aktuelle verdimessige utfordringar i næringslivet i vår tid, og peike på verdiar som kan hjelpe oss å møta desse utfordringane på ein berekraftig måte.

Deltakarar: Tove Ormevik, Kjetil Kristiansen og Hans-Petter Nesse

Moderator: Svein Arne Theodorsen og Jane Cathrin Særsten Jünger

Jubileumsveka
>
Verdiseminaret «Verdiar i næringslivet»
Verdiseminaret «Verdiar i næringslivet»

Verdiseminaret «Verdiar i næringslivet»

Verditeltet
Varigheit:
90 minutt
30
May
2024
14:00
16:30
Gratis
Junior
Utseld

Verdiseminaret har som mål identifisere aktuelle verdimessige utfordringar i næringslivet i vår tid, og peike på verdiar som kan hjelpe oss å møta desse utfordringane på ein berekraftig måte.

Deltakarar: Tove Ormevik, Kjetil Kristiansen og Hans-Petter Nesse

Moderator: Svein Arne Theodorsen og Jane Cathrin Særsten Jünger