Illustrasjon av Moster 2024 Logo

Moster 2024

Jubileumsfest Moster 2024
28. mai–2. juni 2024

Feirar fortid - formar framtid!

Frå maktsamfunn til rettssamfunn - Kristenretten 1000 år

Oppdag korleis Noreg vart til frå 1024 til 2024!

Kva heltar og hendingar gjorde det mogleg?

Start Interaktiv tidsreise

Aktuelt

Siste prosjekt

Generation Corona

Dokumentarprosjekt om livet under koronapandemien. Korleis er det å være ungdom i denne situasjonen?

Bli kjent med jubiléet

Moster 2024 i media

Sett ditt preg på jubiléet

Tankar og idear du har til jubiléet kan bli ein del av jubiléfeiringa!

Foreslå noko til jubiléet

Kva feirar vi med 1000-årsjubiléet?

Kristenretten

I 2024 markerer vi at det er 1000 år sidan Olav Den Heilage innførte Kristenretten på Moster. Dette blei starten på viktige prosessar for landet vårt, som leda fram mot rettsstaten Noreg.

Barn og unge

Moster 2024 er eit 1000-årsjubileum for heile landet som har eit ekstra fokus på barn og unge.

Verdiar

Jubiléet skal fokusera på verdiane Noreg er bygd på og lyfte fram den store samtalen om kva Noreg skal vere i framtida.

Arrangementer

Mostraspelet

26
.
September
2019
Billetter og info

Debatt

13
.
March
2021
Billetter og info

Placeat Possimus

11
.
June
2020
Billetter og info

Quasi Quae Velit Labore

19
.
December
2019
Billetter og info

Fugit In

10
.
March
2021
Billetter og info