Illustrasjon av Moster 2024 Logo

Moster 2024

Jubileumsfest Moster 2024
28. mai–2. juni 2024

Feira fortid - forma framtid!

Frå maktsamfunn til rettssamfunn - Kristenretten 1000 år

Oppdag korleis Noreg vart til frå 1024 til 2024!

Kva heltar og hendingar gjorde det mogleg?

Start tidsreisa

Aktuelt

Våre prosjekt

Kommande arrangement

Spennande arrangement kjem!

Bli kjent med jubiléet

Moster 2024 i media

Sett ditt preg på jubiléet

Tankar og idear du har til jubiléet kan bli ein del av jubiléfeiringa!

Foreslå noko til jubiléet

Kva feirar vi med 1000-årsjubiléet?

Kristenretten

I 2024 markerer vi at det er 1000 år sidan Olav Den Heilage innførte Kristenretten på Moster. Dette blei starten på viktige prosessar for landet vårt, som leda fram mot rettsstaten Noreg.

Barn og unge

Moster 2024 er eit 1000-årsjubileum for heile landet som har eit ekstra fokus på barn og unge.

Verdiar

Jubiléet skal fokusera på verdiane Noreg er bygd på og lyfte fram den store samtalen om kva Noreg skal vere i framtida.

Opplevingar og overnatting på Bømlo

Arrangementer

Hekseringen

4
.
August
2022
Billetter og info

LAND

26
.
August
2022
Billetter og info

Moster-seminaret 2022 - Er fridommen trua?

5
.
June
2022
Billetter og info

Moster-seminaret / UNG - status psykisk helse 2022

13
.
June
2022
Billetter og info

Daniel Kvammen i Moster Amfi / Mostradagane 2022

5
.
June
2022
Billetter og info