Arrangement
>
Klimaomstilling og rettferd
Klimaomstilling og rettferd

Klimaomstilling og rettferd

Litleamfiet
1
June
2024
11:30

Barn, unge og framtidige generasjonar betalar den største rekninga viss vi ikkje klarar å redusera klimautsleppa kraftig. Korleis kan vi klara å skapa ei rettferdig grøn omstilling?

Deltakarar: Representantar frå ungdommens fylkesting, TBA

Moderator: Svein Olav Langåker

Jubileumsveka
>
Klimaomstilling og rettferd
Klimaomstilling og rettferd

Klimaomstilling og rettferd

Litleamfiet
Varigheit:
45 minutt
1
June
2024
11:30
12:15
Gratis
Junior
Utseld

Barn, unge og framtidige generasjonar betalar den største rekninga viss vi ikkje klarar å redusera klimautsleppa kraftig. Korleis kan vi klara å skapa ei rettferdig grøn omstilling?

Deltakarar: Representantar frå ungdommens fylkesting, TBA

Moderator: Svein Olav Langåker