Jubileumsveka
>
Historiske Moster
Folk som kommer ned fra en båt.

Historiske Moster

Frå kristenrett i 1024 til Landslov i 1274

Ei digital visning av foredraget med rettshistorikar Jørn Øyrehagen Sunde. Foredraget blei heldt i Moster gamle kyrkje laurdag 3. juni under Mostradagane 2023. I dette foredraget koplar han kristenretten opp mot lovutviklinga i åra etter.

Frå kristenrett i 1024 til verdiparagraf i Grunnlova i 2012

Ved Moster-seminaret 6. juni i 2021, hadde vi besøk av jusprofessor Ola Mestad, som dro opp dei lange linene for oss med verdiar frå 1024, 1536 , 1814 og 2012.

Foredraget blei flott ramma inn av dyktige Ingeborg Anglevik frå Moster!

Bilete av Moster gamle kyrkje på eit postkort. Truleg teke i 1916.
Dette bilete av Moster gamle kyrkje er teke i 1971 i samband med ei oppgåve i kunsthistorie av Johannes Hjelland. Kyrkja har mange gonger vore under restaurering. Slik såg ho ut før ho vart oppattkalka. Kyrkja er her sett frå søraust med Vetahaugen i bakgrunnen.

900-årsjubileet på Moster i 1924!

I 1924 var det ei stor feiring av 900-årsjubileet av at Kristenretten vart vedteke på Mostratinget i 1024, med besøk av Kong Haakon og heile 8000 besøkande på Moster. «Krossen på Vetahaugen» står igjen som minnesmerke etter dette jubileet.

Her er det fornøyelege skildringar og detaljar om kongebesøket, kongemiddag, møter med lokalbefolkning og Kong Haakon si vandring opp til Vetahaugen og den nye minnesmerket.

Les meir om denne store hendinga i vedlagte artiklar:

Jubileumsveka
>
Historiske Moster
Forside
>
Historiske Moster
Folk som kommer ned fra en båt.

Historiske Moster

Her vil vi leggje ut informasjon knytt til historiske Moster og aktuelle foredrag vi har gjennomført.‍

Frå kristenrett i 1024 til Landslov i 1274

Ei digital visning av foredraget med rettshistorikar Jørn Øyrehagen Sunde. Foredraget blei heldt i Moster gamle kyrkje laurdag 3. juni under Mostradagane 2023. I dette foredraget koplar han kristenretten opp mot lovutviklinga i åra etter.

Frå kristenrett i 1024 til verdiparagraf i Grunnlova i 2012

Ved Moster-seminaret 6. juni i 2021, hadde vi besøk av jusprofessor Ola Mestad, som dro opp dei lange linene for oss med verdiar frå 1024, 1536 , 1814 og 2012.

Foredraget blei flott ramma inn av dyktige Ingeborg Anglevik frå Moster!

Bilete av Moster gamle kyrkje på eit postkort. Truleg teke i 1916.
Dette bilete av Moster gamle kyrkje er teke i 1971 i samband med ei oppgåve i kunsthistorie av Johannes Hjelland. Kyrkja har mange gonger vore under restaurering. Slik såg ho ut før ho vart oppattkalka. Kyrkja er her sett frå søraust med Vetahaugen i bakgrunnen.

900-årsjubileet på Moster i 1924!

I 1924 var det ei stor feiring av 900-årsjubileet av at Kristenretten vart vedteke på Mostratinget i 1024, med besøk av Kong Haakon og heile 8000 besøkande på Moster. «Krossen på Vetahaugen» står igjen som minnesmerke etter dette jubileet.

Her er det fornøyelege skildringar og detaljar om kongebesøket, kongemiddag, møter med lokalbefolkning og Kong Haakon si vandring opp til Vetahaugen og den nye minnesmerket.

Les meir om denne store hendinga i vedlagte artiklar: