Moster iz da thing!

Sakprosabok for unge om då Olav den heilage sette ting på Moster i 1024 (Lansering januar, 2024)

Boka «Moster iz da thing» skrive av Bjørn Sortland, er ei humoristisk og informativ bok som skildrar kva som skjedde på Moster i 1024.

Boka er lettlest og gøy - trass i viking-vald, kamp, kjærleik og daud. I tillegg til historiske fakta, gir Sortland og den oppdikta skalden Sivert lesaren eit større perspektiv på vår nasjonale og lokalehistoriske kulturarv, og viser til kvifor vi kan sjå på denne hendinga som ein viktig del av samfunnsutviklinga for tusen år sidan, og starten på demokratiet i Noreg.

Lansering av boka blir i starten av januar 2024 - Meir info kjem.

FORFATTAR: Bjørn Sortland

ILLUSTRATØR: Egil Nyhus

TEMA: lokalhistorie, fakta, kulturarv, vikingar, religion, kjærleik, samfunn, lov og rett, lovutvikling.

LENGDE: cirka 100 sider

ALDER: 6 – 9, 9 – 12 år

PRODUSERT AV: Moster 2024 AS / Piggsvin Forlag

Ta kontakt med prosjektkoordinator Vilde Lundal på vilde@moster2024.no for skuletilbod og litteraturformidling med Bjørn Sortland.

Sett ditt preg på jubiléet

Tankar og idear du har til jubiléet kan bli ein del av jubiléfeiringa!

Fleire prosjekt

ANNO 1024

Ein historie-podcast om Moster og det store religionsskiftet
Les meir

Mostratinget for unge

Eit demokrati og dialogprosjekt. Bli med å forme framtida!
Les meir

Moster-seminaret / UNG 2022

Status psykisk helse
Les meir

Ungdomsutveksling Erasmus +

Sommaren 2022 var 50 unge frå fire land samla på Bømlo!
Les meir

Moster-seminaret 2022

Er fridommen trua? - samtalar om lovverk, demokrati og menneskerettar i urolige tider
Les meir

Moster gamle kyrkje-prosjekt

Moster 2024 er med i eit spanande og viktig dokumentasjonsprosjekt av Moster gamle kyrkje.
Les meir

M24 Barnepodden

Ein podcast for barn i førskule- og småskulealder!
Les meir

Generation Corona

Dokumentar-prosjekt om livet i koronapandemien.
Les meir

Tidsreisa

Opplev vår digitale tidslinje - frå vikingtid og fram til i dag!
Les meir