Jubileumsveka på Moster

29. mai–2. juni 2024

Program @ Moster Amfi
(English below)

Jubileumsforestilling i skuletid "I slik ei natt", onsdag 29. mai kl. 10.00 og torsdag 30. mai kl. 10.00
Les meir om arrangementetTa kontakt her


Jubileumsforestillinga «Elden melder»,
onsdag 29. mai kl. 18.00
Les meir om arrangementet
Kjøp billettar


Jubileumsforestillinga «I slik ei natt» (EKSTRA FORESTILLING)
, torsdag 30. mai kl. 17.00

Les meir om arrangementetKjøp billettar


Festkonsert med Marthe Wang og Ten Sing, torsdag 30.mai kl. 20.30
Les meir om arrangementetKjøp billettar


Festkonsert med KORK og Ingebjørg Bratland (UTSELD), fredag 31. mai kl. 19.00

Les meir om arrangementet Kjøp billettar

Jubileumskonsert «På grensa til lovsong» med Bømlo Gospel fredag 31. mai kl. 22.00
Les meir om arrangementetKjøp billettar


Festkonsert for barn med William og emma
, laurdag, 1. juni kl. 19.00
Les meir om arrangementetKjøp billettar


Festkonsert med Bernhoft, laurdag, 1. juni kl. 22.00
Les meir om arrangementetKjøp billettar


Jubileumsfeiring med KORK /«Mostrasuite» (UTSELD), laurdag 1. juni kl. 15.00
Les meir om arrangementetKjøp billettar


Økumenisk festgudsteneste i Moster Amfi (UTSELD), søndag 2. juni kl. 11.00 (Gratis)
Les meir om arrangementetKjøp billettar


Mostratinget - verdisamtale om fortid og framtid, søndag 2. juni kl. 14.00 (Gratis)
Les meir om arrangementetKjøp billettar


Jubileumsforestillinga «I slik ei natt» (UTSELD), søndag 2. juni kl. 17.00
Les meir om arrangementet / Kjøp billettar


Jubileumsfinalen «Himmelske tonar i 1000 år», søndag 2. juni kl. 21.30
Les meir om arrangementet / Kjøp billettar


KJEM FOR SAL HAUSTEN 2023/VINTER 2024:
- Opning av parkanlegg «Nye Vetahaugen», laurdag 1. juni kl. 12.00- Katolsk messe i Moster gamle kyrkje, laurdag 1.juni kl. 23.00 (Planlagt visning på skjerm)
- «Moster-seminaret» - verdisamtalar knytt til historie og samtid, 29. mai – 2. juni

Jubileumsveka 2024 vil innehalde ei bredde av arrangement, retta mot ulike målgrupper. På programmet står m.a. verdisamtalar med utvalde gjester som representerer eit mangfald i norsk samfunnsliv, der representasjon av unge vil vektleggast. Det vil bli marknad, mellomaldermusikk, tevlingar, kunstutstillingar, boklanseringar, barneprogram og stor maritim aktivitet vil prege Mosterhamn i jubileumsveka.

Det vil bli lansert fleire arrangement utover vinteren 2024 og fram mot jubileet. Følg med på nyheitsbrevet vårt for stadig oppdateringar om jubileets arbeid.

Billettlenke til Jubileumsveka på Moster 2024

For nærare informasjon om hovudarenaen Moster Amfi, sjå her.

ENGLISH
Jubilee programme
@ Moster Amfi

Jubilee Performance «Elden melder», Wednesday, May 29th @ 6.00 pm

Read more about the performanceBuy tickets


Jubilee Performance «I slik ei natt» (EXTRA PERFORMANCE),
Thursday, May 30th @ 5.00 Read more about the performanceBuy tickets


Festkonsert med Marthe Wang og Ten Sing,
Thursday, May 30th @ 8.30 pm

Read more about the performanceBuy tickets


Jubilee Concert with KORK and Ingebjørg Bratland (SOLD OUT),
Friday, May 31th @ 7.00 Read more about the performanceBuy tickets


Jubileee Concert «På grensa til lovsong» with Bømlo Gospel, Friday May 31th @ 10.00 pm
Read more about the performance / Buy tickets


Jubilee Concert for children with William og emma,
Saturday, June 1st @ 7.00 pm

Read more about the performanceBuy tickets


Jubilee Concert with Bernhoft,
Saturday, June 1st @ 10.00 pm

Read more about the performanceBuy tickets


Jubilee Celebration with KORK /«Mostrasuite» (SOLD OUT),
Saturday, Jun 1st @ 3.00 pm Read more about the performanceBuy tickets


Jubilee Ecumenical Service in Moster Amfi (SOLD OUT),
Sunday, June 2nd @ 11.00 am (Free) Read more about the Ecumenical ServiceGet tickets


«Mostratinget» - Discussions about values in the past and future,
Sunday, June 2nd @ 2.00 pm (Free) Read more about the eventGet tickets


Jubilee Performance «I slik ei natt» (SOLD OUT),
Sunday, June 2nd @ 5.00 pm

Read more about the perfomanceBuy tickets


The Jubilee finale «Himmelske tonar i 1000 år», Sunday, June 2nd @ 9.30 pm

Les meir om arrangementetKjøp billettar


TICKETS FOR SALE AUTUMN 2023/WINTER 2024:
- Opening of the park facility "Nye Vetahaugen",
Saturday, June 1st @ 12.00
- Catholic Mass in the Medieval Church of Moster,
Saturday, June 1st @ 11.00 pm (Screening for audience)
- «Moster-seminaret» Conversations linked to historical and present values,
May 29th – June 2nd

Link to Ticketmaster

The anniversary week in 2024 will contain a wide range of events aiming different target groups. The program includes, among other things, discussions and debates with selected guests who represent a diversity in Norwegian social life. Representation of young people will here be emphasised. There will also be markets, medieval music, competitions, art exhibitions, book launches, a children's program and great maritime activity in Mosterhamn during the week of the 1000-year-jubilee.

There will be announced more events throughout the year. If you want to stay updated, please follow our
newsletter or the event on Facebook

For more information about the arena Moster Amfi, click
here.

Slik kjem du deg til Moster

Frå Bergen

Med bil

Du kan følgje E39 nesten heile vegen til Moster.

Med kollektivtransport

Frå Bergen kan du nytte ein kombinasjon av buss og/eller hurtigbåt. Vi anbefalar Entur til planleggjing av reisa di.

Frå Oslo

Med bil

Du kan følgje E134 nesten heile vegen frå Oslo til Moster.

Med fly

Frå Oslo kan du fly heilt til Stord lufthamn, som ligg 24 km frå Moster.

Med kollektivtransport

Vi anbefalar Entur til planleggjing av reisa di.

Frå Stavanger

Med bil

Du kan følgje E39 nesten heile vegen frå Stavanger til Moster.

Med kollektivtransport

Vi anbefalar Entur til planleggjing av reisa di.

Frå Haugesund

Med bil

Køyr frå Haugesund til Moster.

Med kollektivtransport

Vi anbefalar Entur til planleggjing av reisa di.

Overnatting i nærleiken

Treng du ein stad å bo medan du er i Mosterhamn?

Du kan anten booke bustad gjennom Airbnb eller Booking.com, eller sjekke ut hotell i området direkte gjennom deira nettsider.

Hotell i nærleiken

Det finst fleire hotell i nærleiken av Mosterhamn.

Arrangementer

Ekskursjon til Moster

19
.
April
2024
Billetter og info

Utstilling: Familieliv på fyr

24
.
February
2024
Billetter og info

Vikinglandsby under Jubileumsveka

31
.
May
2024
Billetter og info

Festkonsert med Marthe Wang og Ten Sing

30
.
May
2024
Billetter og info

Jubileumsforestillinga «I slik ei natt» (EKSTRA FORESTILLING)

30
.
May
2024
Billetter og info

Verdiseminar om Grunnlovens § 2

7
.
February
2024
Billetter og info

Grunnlovens «kristne og humanistiske» verdier - verdier for alle?

7
.
February
2024
Billetter og info

Forfattarsamtale med Bjørn Sortland på Stord folkebibliotek

11
.
January
2024
Billetter og info

Boklansering med Bjørn Sortland på Bømlo folkebibliotek

10
.
January
2024
Billetter og info

International Conference: Moster 1024 - «Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway»

17
.
April
2024
Billetter og info

Seglas frå Moster til Oslo med Christian Radich

1
.
June
2024
Billetter og info

@ragnarok08

31
.
January
2024
Billetter og info

Bønnekonferanse (24 - 26. Mai)

24
.
May
2024
Billetter og info

Talkshow «LIVE med venner - SPESIAL» / Temakveld: Kristenretten

1
.
June
2024
Billetter og info

Jubileumsfinalen «Himmelske tonar i 1000 år»

2
.
June
2024
Billetter og info

Pinsestemne i Moster Amfi

19
.
May
2024
Billetter og info

Festkonsert med Bernhoft

1
.
June
2024
Billetter og info

TEMAKVELD: «Kristenretten - meir enn ein bagatell?»

23
.
November
2023
Billetter og info

Innsikt før «Oresteia» - Ætt, ære og hemn

27
.
September
2023
Billetter og info

Midsnattsgudsteneste i Moster gamle kyrkje

1
.
June
2024
Billetter og info

Seglas frå Oslo til Moster med Christian Radich

28
.
May
2024
Billetter og info

UTSTILLINGSOPNING: Vandreutstilling i Moster Amfi

3
.
June
2023
Billetter og info

MOSTRADAGANE 2023

2
.
June
2023
Billetter og info

MOSTER-SEMINARET 2023: Frå makt til rett - og tilbake igjen?

4
.
June
2023
Billetter og info

FOREDRAG I MOSTER GAMLE KYRKJE: Frå kristenrett i 1024 til Landslov i 1274

3
.
June
2023
Billetter og info

VANDREUTSTILLING: Miserabiles Personae - dei svake i samfunnet

3
.
June
2023
Billetter og info

Moster-seminaret 2024: Verdisamtalar i jubileumsveka

29
.
May
2024
Billetter og info

Opning av «Nye Vetahaugen»

1
.
June
2024
Billetter og info

Festkonsert med KORK og Ingebjørg Bratland (UTSELD)

31
.
May
2024
Billetter og info

Jubileumsforestillinga «Elden melder»

29
.
May
2024
Billetter og info

Mostratinget - Verdisamtale om fortid og framtid

2
.
June
2024
Billetter og info

Jubileumsforestillinga «I slik ei natt» (UTSELD)

2
.
June
2024
Billetter og info

Økumenisk festgudsteneste (UTSELD)

2
.
June
2024
Billetter og info

Festkonsert for barn og unge med William og emma

1
.
June
2024
Billetter og info

Jubileumsfeiring med KORK / «Mostrasuite» (UTSELD)

1
.
June
2024
Billetter og info

Jubileumskonsert og talkshow «På grensa til lovsong» med Bømlo Gospel

31
.
May
2024
Billetter og info

Hekseringen

4
.
August
2022
Billetter og info

LAND

26
.
August
2022
Billetter og info

MOSTER-SEMINARET 2022: Er fridommen trua?

5
.
June
2022
Billetter og info

MOSTER-SEMINARET / UNG - status psykisk helse 2022

13
.
June
2022
Billetter og info

Daniel Kvammen i Moster Amfi / Mostradagane 2022

5
.
June
2022
Billetter og info