Arrangement
>
Mostratinget for unge
Mostratinget for unge

Mostratinget for unge

Moster Amfi
2
June
2024
14:00

Visjonen til Moster 2024 er «feira fortid, forma framtid». Ei stor satsing i jubileumsarbeidet har derfor vore å legge til rette for ei bredde av verdisamtalar, på ulike arena.

Inspirert av det historiske Mostratinget, skal eit moderne Mostrating gjenoppstå, denne gongen sett av dei unge. Saman med Bømlo Ungdomsråd har representantar frå fylkesting for ungdom i heile landet blitt inviterte til program under heile jubileumshelga. Samtidig som dei skal ta del i ulike verdisamtalar og arrangement, vil dei diskutere seg fram til kva som er dei viktigaste sakene og utfordringane for ungdom i framtida – og kva som er dei viktigaste verdiane å ta med seg vidare.

Søndag 2. juni kl. 14.00 vil ungdomsutsendingane få utfordra representantar frå storting og regjering i ein spørsmålsrunde, der barne- og familieminister Kjersti Toppe har takka ja til å delta. Arrangementet på søndagen er gratis, men ein må reservere billettar utearenaen er nummerert.

Finn billettar her.

Ordstyrarar: Inger Christin Hystad Barane og Bjarte Notland Tjensvoll

Politisk medverkande: Kjersti Toppe, Jon Askeland, Odd Harald Hovland og Liv Kari Eskeland

Medarrangør: Bømlo Ungdomsråd

Mostratinget for unge er eit prosjekt støtta av Erasmus+

Jubileumsveka
>
Mostratinget for unge
Mostratinget for unge

Mostratinget for unge

Moster Amfi
Varigheit:
60 minutt
2
June
2024
14:00
15:00
Gratis
Junior
Utseld

Visjonen til Moster 2024 er «feira fortid, forma framtid». Ei stor satsing i jubileumsarbeidet har derfor vore å legge til rette for ei bredde av verdisamtalar, på ulike arena.

Inspirert av det historiske Mostratinget, skal eit moderne Mostrating gjenoppstå, denne gongen sett av dei unge. Saman med Bømlo Ungdomsråd har representantar frå fylkesting for ungdom i heile landet blitt inviterte til program under heile jubileumshelga. Samtidig som dei skal ta del i ulike verdisamtalar og arrangement, vil dei diskutere seg fram til kva som er dei viktigaste sakene og utfordringane for ungdom i framtida – og kva som er dei viktigaste verdiane å ta med seg vidare.

Søndag 2. juni kl. 14.00 vil ungdomsutsendingane få utfordra representantar frå storting og regjering i ein spørsmålsrunde, der barne- og familieminister Kjersti Toppe har takka ja til å delta. Arrangementet på søndagen er gratis, men ein må reservere billettar utearenaen er nummerert.

Finn billettar her.

Ordstyrarar: Inger Christin Hystad Barane og Bjarte Notland Tjensvoll

Politisk medverkande: Kjersti Toppe, Jon Askeland, Odd Harald Hovland og Liv Kari Eskeland

Medarrangør: Bømlo Ungdomsråd

Mostratinget for unge er eit prosjekt støtta av Erasmus+