Mostratinget - Verdisamtale om fortid og framtid

Moster Amfi
2
June
2024
14:00
2
June
2024
15:00

Visjonen til Moster 2024 er «feira fortid, forma framtid».

Ei stor satsing i jubileumsarbeidet har difor vore å legge til rette for ei bredde av verdisamtalar, på ulike arenaer.

Inspirert av det historiske Mostratinget, skal eit moderne Mostrating gjenoppstå, denne gongen satt av dei unge.

Søndag 2. juni kl. 14.00 vil det bli heldt foredrag, verdisamtalar og paneldebatt i samarbeid med Bømlo ungdomsråd og ungdommens ti fylkesting. Ungdommen vil sjølv invitere og utfordre ulike samfunnsaktørar og politikarar til å vere med i samtalen.

Varigheit: Omtrent ein time.

Arrangementet er gratis, men ein må reservere billettar da utearenaen er nummerert.

Finn billettar her.