Jubileumsveka
>
Verdi- og fagsamtalar

Verdi- og fagsamtalar

1000-årsjubileet for kristenretten har fokus på «feira fortid, forma framtid!» I løpet av Jubileumsveka inviterer vi derfor til ulike verdi- og fagsamtalar. Nedanføre finn du ei liste over dei ulike planlagte samtalane under Jubileumsveka på Moster. Dei er alle gratis og vil gå føre seg i Verditeltet, kyrkjeveggen eller i Litleamfiet.

Onsdag 29. mai

15.00 - 17:30:

Verdiseminaret "Verdiar i lokaldemokratiet"

Verditeltet

Seminaret vil identifisere aktuelle utfordringar i lokaldemokratiet og peike på verdiar som kan hjelpa oss til
å ta vare på og vidareutvikle lokaldemokratiet.

Deltakarar: Jan Oddvar Skisland, Mette Heidi Bergsvåg, Anne Lise Fimreite og Jon Askeland

Moderator: Svein Arne Theodorsen

Torsdag 30. mai

14.00 - 16.30:
Verdiseminaret "Verdiar i næringslivet"

Verditeltet

Seminaret vil identifisere aktuelle verdimessige utfordringar i næringslivet i vår tid, og peike på verdiar som kan hjelpe oss å møte desse utfordringane på ein berekraftig måte.

Deltakarar: Tove Ormevik, Kjetil Kristiansen og Hans Peter Nesse

Moderator: Svein Arne Theodorsen

Fredag 31. mai

13.00 - 15:00:
Verdiseminaret "Verdiar i vår kulturarv"

Verditeltet

Seminaret vil identifisere verdiar i vår historie frå kristenretten og til i dag og peike på verdiar som kan vere berekraftige i tida som kjem.

Deltakarar: Jørn Øyrehagen Sunde og Eivor Oftestad

Moderator: Svein Arne Theodorsen

16.30 - 17.15:
Kva har kristenretten gjort med Noreg?

Kyrkjeveggen / Moster gamle kyrkje

Kva har kristenretten gjort med Noreg, og korleis utfordrar arven frå Moster 1024 oss som samfunn og kyrkje i dag? Tidlegare biskop Nordhaug samtalar med biskop Jepsen og kyrkjerådsleiar Harald Hegstad om kristenretten på Moster.

Deltakarar: Biskop Ragnhild Jepsen og kyrkjerådsleiar Harald Hegstad

Moderator: Halvor Nordhaug

17.30 - 18.15:
Kva hende eigentleg på Moster i 1024?

Verditeltet

Oppsummering av vår internasjonale forskarkonferanse på Universitetet i Bergen: «Moster 1024- Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway».

Deltakarar: Anna Elisa Tryti, Torgeir Landro og Alf Tore Hommedal

Moderator: Ola Mestad

20.30 - 21.15:
Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar – verdiar for alle?

Litleamfiet

Vi held fram med samtalen vi starta i Kulturkirken Jakob saman med unge religiøse leiarar. I Grunnlova §2 står det «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane».

Med dette som utgangspunkt spør vi igjen: Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar, er dette verdiar for alle? I samtalen, leia av Håkon Sigland, vil representantar frå Den norske kyrkje, Norges Unge Katolikker, Baptistkirken Norge, med fleire, vera tilstades.

Deltakarar: Sara Faugstadmo Berg, Elise Aas, Stephen Trotter og Sajid Raheem

Moderator: Håkon Sigland

Medarrangør: Norges Kristne Råd og Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn

Lørdag 1. juni

10.00 - 10.30:
Arven frå Moster 2024

Kyrkjeveggen / Moster Gamle Kyrkje

Korleis utfordrar arven frå Moster oss i dag, katolsk sett?

Deltakar: Biskop Erik Varden

Moderator: Halvor Nordhaug

11.30 - 12.15:
Klimaomstilling og rettferd

Litleamfiet

Barn, unge og framtidige generasjonar betalar den største rekninga viss vi ikkje klarar å redusera klimautsleppa kraftig. Korleis kan vi klara å skapa ei rettferdig grøn omstilling?

Deltakarar: TBA

Moderator: Svein Olav Langåker

12.00-12.45:
Frå makt til rett - rolla til domstolane i Europa

Verditeltet

Ein samtale om demokratiet under aukande press, internasjonale rettsprosessar, ny og gammal krig i Europa og gjenoppbygging av krigsramma nasjonar.

Deltakarar: Adele Matheson Mestad og Karl Harald Søvik

Moderator: Ola Mestad

13.00 - 13.45:
Har vi eit samfunn som ivaretar mangfaldet?

Verditeltet

Det norske samfunnet er eit tillitsamfunn vi har grunn til å vere stolte av. Det er vi, og det viser vi så ofte vi kan. Som når vi viftar høgt med flagga våre kvar 17. mai – den dagen vi feirer at sju(!) prosent av befolkninga i Noregs fekk stemmerett på Eidsvoll 17. mai 1814.

Heldigvis er vi litt fleire som har stemmerett i dag, men kor bevisste er vi på kven som har definisjonsmakta i samfunnet? Midt i ein sannheit- og forsoningsprosess som bare så vidt har byrja, inviterer vi til en open og ærleg samtale om representasjon, om mangfald – og om blindsonane vi liker å tru at vi ikkje har.

Deltakarar: Masud Gharahkhani, Silje Karine Muotka, Awa Rahimpour, Alexander Papas og Joseph Salomonsen

Moderator: Birgit Amalie Nilsen

Medarrangør: Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter

18.00 - 19.00:
Korleis verdisetje natur?

Litleamfiet

Under samtalen i samarbeid med Geopark Sunnhordland diskuterer me rettsvern for norsk natur, Naturavtalen, arealavgift, kommunars evne til å forvalte natur, matproduksjon versus naturbruk, og byggeprosjekt i det grøne skiftets namn.

Deltakarar: Tom Heldal (NGU), Adele Matheson Mestad (Norsk Institusjon for Menneskerettigheter), Andrew Kroglund (Besteforeldrenes Klimaaksjon), Linda Nøstbakken (Ssb) og Vigdis Vandvik (UiB).
Kunstnerisk innslag ved skodespelar Henrik Mestad.

Moderator: Anouk-Letizia Firle, Geopark Sunnhordland

18:00 - 19.15:
Verdisamtale med ein internasjonal varslar,
"The Returning of the Right of Might"

Verditeltet

Katharine Gun is arguably the most famous whistleblower of today. As the British intelligence organization GCHQ and US NSA schemed to secretly monitor members of the UN Security Council, Katherine one day found a note on her desk that dragged her into the preparation for the war on Iraq in 2003. Katherine won the Sam Adams Whistleblower Award for 2003 and works with U.S. experts VIPS, Veteran Intelligence Professional for Sanity. Her life has become a film with Keira Knightley playing lead role.

John Y. Jones set up SetJulianFree.org, for the imprisoned Julian Assange. He is with the magazine Ny Tid; the Peace and Justice party FOR and "Lay Down Your Arms". Both are members of IPI, Institute for the Public Interest.

After introductions, Katharine and John invite you to a conversation about the conditions of Truth in today's world.

  • Is the world returning to lawlessness and the right of the powerful?
  • Can we trust the powerful, media and those who govern us?
  • Will Power permanently undermine the international legal community?

Deltakarar: Katharine Gun

Moderator: John Yngvar Jones

Medarrangør: Foreningen Fred og Rettferdighet og Institute for the Public Interest og Bømlo Ordinære Asylmottak

20:45 - 21.30:
Om krig og fred

Mostrahuset

Når nyansane blir trua

Dehumanisering er alle krigars viktigaste våpen. Inndeling i «oss» og «dei andre» er første skritt mot undertrykking og urett. Korleis kan kvar og ein av oss ta ansvar for at dehumaniserande tankegang og ordforråd ikkje spreier seg inn i vår eigen samfunnssamtale. Klarer vi å verne om dei livsviktige nyansane når vi snakkar saman? Og ber disse nyansene med seg eit håp om at verda kan bli betre enn den er i dag?

Deltakarar: Pedro Vavik og Susan Hassan Abdallah

Moderator: Birgit Amalie Nilsen

Medarrangør: Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter


Søndag 2. juni

10.00 - 10.30:
The Church’s Role in Society

Kyrkjeveggen / Moster gamle kyrkje (Engelsk)

What is the mission and role of the church in building a more loving, just and sustainable society?

Deltakar: The Archbishop of York Stephen Cottrell

Moderator: Halvor Nordhaug

13.00 - 13.45:
The Values of the Church

Verditeltet (Engelsk)

The calling and values of the Church in times of crises for the one world and the one creation. The conversation will focus on the role of the churches in reconciliation, peacebuilding, and work for justice.

Deltakarar: Rosemarie Mallett, Bishop of Croydon, Anglican Church and Henrik Stubkjær, Bishop of Viborg and President of the Lutheran World Federation

Moderator: Olav Fykse Tveit, Presiding Bishop, Church of Norway

14.00 - 15.00:
Mostratinget - Ein verdisamtale om fortid og framtid

Moster Amfi

Vi summerer opp ungdommen sinefem viktigaste sakar for framtida i ein live spørjetime saman med ungdomsrepresentantar frå ulike fylkeating på scenen i Moster Amfi

Deltakarar: Kjersti Toppe, Jon Askeland, Odd Harald Hovland og Liv Kari Eskeland

Moderator: Inger Christin Hystad Barane

17.45 - 18.30:
Heim – verdien i å vende tilbake

Litleamfiet

Ein samtale om busetting og om inn- og utflytting frå Bømlo. Kva verdiar er viktige ved val av heim? Deltakarar vil vera forfattar Bjørn Sortland, Nina Matre, prosjektleiar i Bu i Sunnhordland, Mari Pedersen Totland, prosjektleiar i Bømlo Næringsråd og Emma Rolfsnes Sele, vinnar av skrivekonkurransen “Heim” for ungdom i regi Moster 2024, Kapabel Forlag, Framtida.no og Falturiltu, nynorsk barnebokfestival.

Deltakarar: Nina Matre, Mari Pedersen Totland, Emma Rolfsnes Sele og Bjørn Sortland

Moderator: Jane C. S. Jünger

Medarrangør: Falturiltu

Eg ser det i augo deira
forventninga
om at eg kanskje ein dag
skal svare:
«ja
SJØLVSAGT
vil eg flytte heim!»

- utdrag av eit dikt av Emma Rolfsnes Sele

20.30 - 21.15:
Oppsummering av kristenrettsjubileet, Moster 2024

Verditeltet

Vi deler refleksjonar så langt i jubileumsåret som markerer to lovjubileum, med fleire komande i planlegging.

Deltakarar: Kjersti Toppe, Ragnhild Jepsen, Bjørn Sortland, Jon Askeland og Svein Arne Theodorsen

Moderator: Jørn Øyrehagen Sunde

Jubileumsveka
>
Verdi- og fagsamtalar
Forside
>
Verdi- og fagsamtalar

Verdi- og fagsamtalar

1000-årsjubileet for kristenretten har fokus på «feira fortid, forma framtid!» I løpet av Jubileumsveka inviterer vi derfor til ulike verdi- og fagsamtalar. Nedanføre finn du ei liste over dei ulike planlagte samtalane under Jubileumsveka på Moster. Dei er alle gratis og vil gå føre seg i Verditeltet, kyrkjeveggen eller i Litleamfiet.

Onsdag 29. mai

15.00 - 17:30:

Verdiseminaret "Verdiar i lokaldemokratiet"

Verditeltet

Seminaret vil identifisere aktuelle utfordringar i lokaldemokratiet og peike på verdiar som kan hjelpa oss til
å ta vare på og vidareutvikle lokaldemokratiet.

Deltakarar: Jan Oddvar Skisland, Mette Heidi Bergsvåg, Anne Lise Fimreite og Jon Askeland

Moderator: Svein Arne Theodorsen

Torsdag 30. mai

14.00 - 16.30:
Verdiseminaret "Verdiar i næringslivet"

Verditeltet

Seminaret vil identifisere aktuelle verdimessige utfordringar i næringslivet i vår tid, og peike på verdiar som kan hjelpe oss å møte desse utfordringane på ein berekraftig måte.

Deltakarar: Tove Ormevik, Kjetil Kristiansen og Hans Peter Nesse

Moderator: Svein Arne Theodorsen

Fredag 31. mai

13.00 - 15:00:
Verdiseminaret "Verdiar i vår kulturarv"

Verditeltet

Seminaret vil identifisere verdiar i vår historie frå kristenretten og til i dag og peike på verdiar som kan vere berekraftige i tida som kjem.

Deltakarar: Jørn Øyrehagen Sunde og Eivor Oftestad

Moderator: Svein Arne Theodorsen

16.30 - 17.15:
Kva har kristenretten gjort med Noreg?

Kyrkjeveggen / Moster gamle kyrkje

Kva har kristenretten gjort med Noreg, og korleis utfordrar arven frå Moster 1024 oss som samfunn og kyrkje i dag? Tidlegare biskop Nordhaug samtalar med biskop Jepsen og kyrkjerådsleiar Harald Hegstad om kristenretten på Moster.

Deltakarar: Biskop Ragnhild Jepsen og kyrkjerådsleiar Harald Hegstad

Moderator: Halvor Nordhaug

17.30 - 18.15:
Kva hende eigentleg på Moster i 1024?

Verditeltet

Oppsummering av vår internasjonale forskarkonferanse på Universitetet i Bergen: «Moster 1024- Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway».

Deltakarar: Anna Elisa Tryti, Torgeir Landro og Alf Tore Hommedal

Moderator: Ola Mestad

20.30 - 21.15:
Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar – verdiar for alle?

Litleamfiet

Vi held fram med samtalen vi starta i Kulturkirken Jakob saman med unge religiøse leiarar. I Grunnlova §2 står det «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane».

Med dette som utgangspunkt spør vi igjen: Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar, er dette verdiar for alle? I samtalen, leia av Håkon Sigland, vil representantar frå Den norske kyrkje, Norges Unge Katolikker, Baptistkirken Norge, med fleire, vera tilstades.

Deltakarar: Sara Faugstadmo Berg, Elise Aas, Stephen Trotter og Sajid Raheem

Moderator: Håkon Sigland

Medarrangør: Norges Kristne Råd og Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn

Lørdag 1. juni

10.00 - 10.30:
Arven frå Moster 2024

Kyrkjeveggen / Moster Gamle Kyrkje

Korleis utfordrar arven frå Moster oss i dag, katolsk sett?

Deltakar: Biskop Erik Varden

Moderator: Halvor Nordhaug

11.30 - 12.15:
Klimaomstilling og rettferd

Litleamfiet

Barn, unge og framtidige generasjonar betalar den største rekninga viss vi ikkje klarar å redusera klimautsleppa kraftig. Korleis kan vi klara å skapa ei rettferdig grøn omstilling?

Deltakarar: TBA

Moderator: Svein Olav Langåker

12.00-12.45:
Frå makt til rett - rolla til domstolane i Europa

Verditeltet

Ein samtale om demokratiet under aukande press, internasjonale rettsprosessar, ny og gammal krig i Europa og gjenoppbygging av krigsramma nasjonar.

Deltakarar: Adele Matheson Mestad og Karl Harald Søvik

Moderator: Ola Mestad

13.00 - 13.45:
Har vi eit samfunn som ivaretar mangfaldet?

Verditeltet

Det norske samfunnet er eit tillitsamfunn vi har grunn til å vere stolte av. Det er vi, og det viser vi så ofte vi kan. Som når vi viftar høgt med flagga våre kvar 17. mai – den dagen vi feirer at sju(!) prosent av befolkninga i Noregs fekk stemmerett på Eidsvoll 17. mai 1814.

Heldigvis er vi litt fleire som har stemmerett i dag, men kor bevisste er vi på kven som har definisjonsmakta i samfunnet? Midt i ein sannheit- og forsoningsprosess som bare så vidt har byrja, inviterer vi til en open og ærleg samtale om representasjon, om mangfald – og om blindsonane vi liker å tru at vi ikkje har.

Deltakarar: Masud Gharahkhani, Silje Karine Muotka, Awa Rahimpour, Alexander Papas og Joseph Salomonsen

Moderator: Birgit Amalie Nilsen

Medarrangør: Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter

18.00 - 19.00:
Korleis verdisetje natur?

Litleamfiet

Under samtalen i samarbeid med Geopark Sunnhordland diskuterer me rettsvern for norsk natur, Naturavtalen, arealavgift, kommunars evne til å forvalte natur, matproduksjon versus naturbruk, og byggeprosjekt i det grøne skiftets namn.

Deltakarar: Tom Heldal (NGU), Adele Matheson Mestad (Norsk Institusjon for Menneskerettigheter), Andrew Kroglund (Besteforeldrenes Klimaaksjon), Linda Nøstbakken (Ssb) og Vigdis Vandvik (UiB).
Kunstnerisk innslag ved skodespelar Henrik Mestad.

Moderator: Anouk-Letizia Firle, Geopark Sunnhordland

18:00 - 19.15:
Verdisamtale med ein internasjonal varslar,
"The Returning of the Right of Might"

Verditeltet

Katharine Gun is arguably the most famous whistleblower of today. As the British intelligence organization GCHQ and US NSA schemed to secretly monitor members of the UN Security Council, Katherine one day found a note on her desk that dragged her into the preparation for the war on Iraq in 2003. Katherine won the Sam Adams Whistleblower Award for 2003 and works with U.S. experts VIPS, Veteran Intelligence Professional for Sanity. Her life has become a film with Keira Knightley playing lead role.

John Y. Jones set up SetJulianFree.org, for the imprisoned Julian Assange. He is with the magazine Ny Tid; the Peace and Justice party FOR and "Lay Down Your Arms". Both are members of IPI, Institute for the Public Interest.

After introductions, Katharine and John invite you to a conversation about the conditions of Truth in today's world.

  • Is the world returning to lawlessness and the right of the powerful?
  • Can we trust the powerful, media and those who govern us?
  • Will Power permanently undermine the international legal community?

Deltakarar: Katharine Gun

Moderator: John Yngvar Jones

Medarrangør: Foreningen Fred og Rettferdighet og Institute for the Public Interest og Bømlo Ordinære Asylmottak

20:45 - 21.30:
Om krig og fred

Mostrahuset

Når nyansane blir trua

Dehumanisering er alle krigars viktigaste våpen. Inndeling i «oss» og «dei andre» er første skritt mot undertrykking og urett. Korleis kan kvar og ein av oss ta ansvar for at dehumaniserande tankegang og ordforråd ikkje spreier seg inn i vår eigen samfunnssamtale. Klarer vi å verne om dei livsviktige nyansane når vi snakkar saman? Og ber disse nyansene med seg eit håp om at verda kan bli betre enn den er i dag?

Deltakarar: Pedro Vavik og Susan Hassan Abdallah

Moderator: Birgit Amalie Nilsen

Medarrangør: Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter


Søndag 2. juni

10.00 - 10.30:
The Church’s Role in Society

Kyrkjeveggen / Moster gamle kyrkje (Engelsk)

What is the mission and role of the church in building a more loving, just and sustainable society?

Deltakar: The Archbishop of York Stephen Cottrell

Moderator: Halvor Nordhaug

13.00 - 13.45:
The Values of the Church

Verditeltet (Engelsk)

The calling and values of the Church in times of crises for the one world and the one creation. The conversation will focus on the role of the churches in reconciliation, peacebuilding, and work for justice.

Deltakarar: Rosemarie Mallett, Bishop of Croydon, Anglican Church and Henrik Stubkjær, Bishop of Viborg and President of the Lutheran World Federation

Moderator: Olav Fykse Tveit, Presiding Bishop, Church of Norway

14.00 - 15.00:
Mostratinget - Ein verdisamtale om fortid og framtid

Moster Amfi

Vi summerer opp ungdommen sinefem viktigaste sakar for framtida i ein live spørjetime saman med ungdomsrepresentantar frå ulike fylkeating på scenen i Moster Amfi

Deltakarar: Kjersti Toppe, Jon Askeland, Odd Harald Hovland og Liv Kari Eskeland

Moderator: Inger Christin Hystad Barane

17.45 - 18.30:
Heim – verdien i å vende tilbake

Litleamfiet

Ein samtale om busetting og om inn- og utflytting frå Bømlo. Kva verdiar er viktige ved val av heim? Deltakarar vil vera forfattar Bjørn Sortland, Nina Matre, prosjektleiar i Bu i Sunnhordland, Mari Pedersen Totland, prosjektleiar i Bømlo Næringsråd og Emma Rolfsnes Sele, vinnar av skrivekonkurransen “Heim” for ungdom i regi Moster 2024, Kapabel Forlag, Framtida.no og Falturiltu, nynorsk barnebokfestival.

Deltakarar: Nina Matre, Mari Pedersen Totland, Emma Rolfsnes Sele og Bjørn Sortland

Moderator: Jane C. S. Jünger

Medarrangør: Falturiltu

Eg ser det i augo deira
forventninga
om at eg kanskje ein dag
skal svare:
«ja
SJØLVSAGT
vil eg flytte heim!»

- utdrag av eit dikt av Emma Rolfsnes Sele

20.30 - 21.15:
Oppsummering av kristenrettsjubileet, Moster 2024

Verditeltet

Vi deler refleksjonar så langt i jubileumsåret som markerer to lovjubileum, med fleire komande i planlegging.

Deltakarar: Kjersti Toppe, Ragnhild Jepsen, Bjørn Sortland, Jon Askeland og Svein Arne Theodorsen

Moderator: Jørn Øyrehagen Sunde