Arrangement
>
Har vi eit samfunn som ivaretar mangfaldet?
Har vi eit samfunn som ivaretar mangfaldet?

Har vi eit samfunn som ivaretar mangfaldet?

Verditeltet
1
June
2024
13:00

Det norske samfunnet er et tillitssamfunn vi har grunn til å være stolte av. Det er vi, og det viser vi så ofte vi kam. Som når vi vifter høyt med flaggene våre hver 17. mai – den dagen vi feirer at syv(!) prosent av Norges befolkning fikk stemmerett på Eidsvoll 17. mai 1814.

Heldigvis er vi litt flere som har stemmerett i dag, men hvor bevisste er vi på hvem som har definisjonsmakten i samfunnet? Er vi ærlige om at det finnes strukturell rasisme, også her i trygge Norge? Og snakker vi nok om de miljøene der tilliten med god grunn ikke er like høy?

1. juni i fjor kom la Sannhets- og forsoningskommisjonen frem rapporten som skal være grunnlaget for et oppgjør med fornorskingspolitikk og uretten begåttmot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Midt i en sannhets- og forsoningsprosess som bare så vidt har begynt, inviterer vi til en åpen og ærlig samtale om representasjon, om mangfold – og om blindsonene vi liker å tro at vi ikke har.

Deltakarar: Masud Gharahkhani, Silje Karine Muotka, Awa Rahimpour, Alexander Papas og Joseph Salomonsen

Moderator: Birgit Amalie Nilssen

Medarrangør: Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter

Awa Rahimpour er 27 år og flyktning frå Iran. Bur på Stord. Vore i Noreg i fire år. Snakkar i dag flytande norsk, skriv nynorsk, og har lært seg flytande engelsk medan ho har vore her. Har kjempa for opphald for seg sjølv og dei 22 andre iranske kvinnene som er ureturnerbare og bur / har budd i norske mottak. No har nokre av dei fått mellombels opphald, andre sitt ennå fast i systemet.

Alexander Papas er 23 år og med familie i Tyrkia. Han er fylkespolitikar i Vestland for Sosialistisk Venstreparti. Han sit i fylkestinget og hovudutval for kultur, idrett og inkludering. Han er 23 år, skeiv og oppvekst i Jehovas vitne. Alexander er ei røyst for mangfald, inkludering, skeiv frigjering og mot negativ sosial kontroll i fylket. Han er frå Stord, men busett i Bergen. Han er lærarstudent og med bakgrunn i studentpolitikken, mellom anna 2 år i høgskulestyret til HVL.

Jubileumsveka
>
Har vi eit samfunn som ivaretar mangfaldet?
Har vi eit samfunn som ivaretar mangfaldet?

Har vi eit samfunn som ivaretar mangfaldet?

Verditeltet
Varigheit:
45 minutt
1
June
2024
13:00
13:45
Gratis
Junior
Utseld

Det norske samfunnet er et tillitssamfunn vi har grunn til å være stolte av. Det er vi, og det viser vi så ofte vi kam. Som når vi vifter høyt med flaggene våre hver 17. mai – den dagen vi feirer at syv(!) prosent av Norges befolkning fikk stemmerett på Eidsvoll 17. mai 1814.

Heldigvis er vi litt flere som har stemmerett i dag, men hvor bevisste er vi på hvem som har definisjonsmakten i samfunnet? Er vi ærlige om at det finnes strukturell rasisme, også her i trygge Norge? Og snakker vi nok om de miljøene der tilliten med god grunn ikke er like høy?

1. juni i fjor kom la Sannhets- og forsoningskommisjonen frem rapporten som skal være grunnlaget for et oppgjør med fornorskingspolitikk og uretten begåttmot samer, kvener/norskfinner og skogfinner. Midt i en sannhets- og forsoningsprosess som bare så vidt har begynt, inviterer vi til en åpen og ærlig samtale om representasjon, om mangfold – og om blindsonene vi liker å tro at vi ikke har.

Deltakarar: Masud Gharahkhani, Silje Karine Muotka, Awa Rahimpour, Alexander Papas og Joseph Salomonsen

Moderator: Birgit Amalie Nilssen

Medarrangør: Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter

Awa Rahimpour er 27 år og flyktning frå Iran. Bur på Stord. Vore i Noreg i fire år. Snakkar i dag flytande norsk, skriv nynorsk, og har lært seg flytande engelsk medan ho har vore her. Har kjempa for opphald for seg sjølv og dei 22 andre iranske kvinnene som er ureturnerbare og bur / har budd i norske mottak. No har nokre av dei fått mellombels opphald, andre sitt ennå fast i systemet.

Alexander Papas er 23 år og med familie i Tyrkia. Han er fylkespolitikar i Vestland for Sosialistisk Venstreparti. Han sit i fylkestinget og hovudutval for kultur, idrett og inkludering. Han er 23 år, skeiv og oppvekst i Jehovas vitne. Alexander er ei røyst for mangfald, inkludering, skeiv frigjering og mot negativ sosial kontroll i fylket. Han er frå Stord, men busett i Bergen. Han er lærarstudent og med bakgrunn i studentpolitikken, mellom anna 2 år i høgskulestyret til HVL.