Prosjekt
>
Mostratinget for unge

Mostratinget for unge

Eit demokrati og dialogprosjekt. Bli med å forme framtida!

Mostratinget er tidlegare kjent som eit tingmøte heldt ved Moster kyrkje i Bømlo, i år 1024. Her innførte kong Olav Haraldsson og biskop Grimkjell kristendomen som religion i Noreg, og utarbeida dei fyrste lovane kjent for Noreg som rike. 1000 år seinare ønskjer vi no å skape ei lik tilknyting til Moster, men utvikle tinget til ei forsamling av unge mellom 15 og 25 år - på tvers av landet.

I fyrste omgang ønskjer vi å engasjere unge i Sunnhordland og Vestland Fylke. Målet med prosjektet er å auke kunnskapen om kommune- og fylkestingsvalet og auke valdeltakinga blant unge under 25 år. Vi vonar også å skape gode verdisamtalar om Noreg og samtida, og til slutt utvikle ei forsamling kor unge sjølv får vere med å setje dagsordenen.

Framdriftsplan for Mostratinget
  • Gi ungdommar praktiske kurs i debatt – både i å leie og delta i debattmøte.
  • Gi ungdommar moglegheita til å diskutere seg fram til kva som er dei viktigaste sakene for ungdom no og for framtida.
  • La ungdommar leie debattmøte lokalt fram mot lokalvalet. På denne måten kan dei unge få setje dagsordenen for kva som er viktig for dei no og for framtida.
  • Samle ungdomsråd i Sunnhordland og Vestland til eit fellesmøte i 2023 der dei får diskutere seg fram til viktige saker for ungdom i vest.
  • Samle utsendingar frå nasjonale ungdomsorganisasjonar og ungdommens fylkesting til eit nasjonalt Mostrating der ungdom får diskutere seg fram til fem saker som er viktige for ungdom i framtida. Desse sakene blir lagt fram i ei erklæring til Stortinget i 2024.

Fleire prosjekt

Jubileumslåta «FRIDOM»

«FRIDOM» er ein nyskriven pop-låt sunge av artisten William i samband jubileumsfeiringa på Moster med tilhøyrande dans. Premiere fredag 22.MARS!!!
Les meir

Jubileumskomposisjon «Elle Melle»

Ein komposisjon for unge musikantar i kulturskule og musikkorps skrive av Webjørn Sæther
Les meir

Jubileumsboka - Moster iz da thing!

Sakprosabok for unge om då Olav den heilage sette ting på Moster i 1024 (Lansering 10. januar, 2024)
Les meir

ANNO 1024

Ein historie-podcast om Moster og det store religionsskiftet
Les meir

Moster-seminaret / UNG 2022

Status psykisk helse
Les meir

Ungdomsutveksling Erasmus +

Sommaren 2022 var 50 unge frå fire land samla på Bømlo!
Les meir

Moster-seminaret 2022

Er fridommen trua? - samtalar om lovverk, demokrati og menneskerettar i urolige tider
Les meir

Moster gamle kyrkje-prosjekt

Moster 2024 er med i eit spanande og viktig dokumentasjonsprosjekt av Moster gamle kyrkje.
Les meir

Podcast for barnehagen

Ein podcast for barn i førskule- og småskulealder!
Les meir

Generation Corona

Dokumentar-prosjekt om livet i koronapandemien.
Les meir

Tidsreisa

Opplev vår digitale tidslinje - frå vikingtid og fram til i dag!
Les meir