Tidsreisa

Opplev vår digitale tidslinje - fra vikingtid og fram til 1800! Meir kjem!

Som del av markeringa av 1000-årsjubileet skal Moster 2024 skapa eit digitalt prosjekt beståande av ulike opplevingar som fortel ulike sider av historia gjennom dei siste 1000 åra. «Tidsreisa» har som målsetting å skapa større refleksjon om vegen som er gått opp før oss, og kva hendingar som har ført oss dit vi er komen i dag, og stille spørsmål om kvar vegen no går vidare. Prosjektet skal bidra med ei tilgjengeleggjering av historia mot allmennheita, særlig med tanke på barn og unge.

Vi vil legge ut hendingar på tidslinja som vil byggast fram til år 2024 i 2024, som til slutt vil bli eit lite digitalt museum. Følg med!

Start den interaktive tidsreisa

Sett ditt preg på jubiléet

Tankar og idear du har til jubiléet kan bli ein del av jubiléfeiringa!

Foreslå noko til jubiléet

Fleire prosjekt

Moster-seminaret / UNG 2022

Status psykisk helse
Les meir

Ungdomsutveksling Erasmus +

Sommaren 2022 var 50 unge frå fire land samla på Bømlo!
Les meir

Moster-seminaret 2022

Er fridommen trua? - samtalar om lovverk, demokrati og menneskerettar i urolige tider
Les meir

Moster gamle kyrkje-prosjekt

Moster 2024 er med i eit spanande og viktig dokumentasjonsprosjekt av Moster gamle kyrkje.
Les meir

M24 Barnepodden

Ein podcast for barn i førskule- og småskulealder!
Les meir

Generation Corona

Dokumentar-prosjekt om livet i koronapandemien.
Les meir