Tidsreisa

Opplev vår digitale tidslinje - frå vikingtid og fram til i dag!

Som ein del av markeringa av 1000-årsjubileet, har Moster 2024 skapt eit digital prosjekt som tek oss gjennom vikingtida og fram til i dag. «Tidsreisa» består av ulike opplevingar og sider av historia gjennom dei siste 1000 åra. Prosjektet har som målsetting å skapa større refleksjon om vegen som er gått opp før oss, og kva hendingar som har ført oss dit vi er komen i dag. «Tidsreisa» kan også stille spørsmål om kvar vegen no skal gå vidare og opne opp for verdisamtalar.

Prosjektet skal bidra med ei tilgjengeleggjering av historia mot allmennheita, særlig med tanke på barn og unge.

Start den interaktive tidsreisa!

Sett ditt preg på jubiléet

Tankar og idear du har til jubiléet kan bli ein del av jubiléfeiringa!

Fleire prosjekt

Mostratinget for unge

Eit demokrati og dialogprosjekt. Bli med å forme framtida!
Les meir

Moster-seminaret / UNG 2022

Status psykisk helse
Les meir

Ungdomsutveksling Erasmus +

Sommaren 2022 var 50 unge frå fire land samla på Bømlo!
Les meir

Moster-seminaret 2022

Er fridommen trua? - samtalar om lovverk, demokrati og menneskerettar i urolige tider
Les meir

Moster gamle kyrkje-prosjekt

Moster 2024 er med i eit spanande og viktig dokumentasjonsprosjekt av Moster gamle kyrkje.
Les meir

M24 Barnepodden

Ein podcast for barn i førskule- og småskulealder!
Les meir

Generation Corona

Dokumentar-prosjekt om livet i koronapandemien.
Les meir