Tidsreisa

Opplev vår digitale tidslinje - i 2020 fram til 1024!

Som del av markeringa av 1000-årsjubileet skal Moster 2024 skapa eit digitalt prosjekt beståande av ulike opplevingar som fortel ulike sider av historia gjennom dei siste 1000 åra. «Tidsreisa» har som målsetting å skapa større refleksjon om vegen som er gått opp før oss, og kva hendingar som har ført oss dit vi er komen i dag, og stille spørsmål om kvar vegen no går vidare. Prosjektet skal bidra med ei tilgjengeleggjering av historia mot allmennheita, særlig med tanke på barn og unge.

Vi vil legge ut om lag 5 hendingar på tidslinja per år til og med 2024, som til slutt vil bli eit lite digitalt museum. Følg med!

Start den interaktive tidsreisa

Sett ditt preg på jubiléet

Tankar og idear du har til jubiléet kan bli ein del av jubiléfeiringa!

Foreslå noko til jubiléet

Fleire prosjekt

Moster gamle kyrkje-prosjekt

Moster 2024 er med i eit spanande og viktig dokumentasjonsprosjekt av Moster gamle kyrkje.
Les meir

M24 Barnepodden

Ein podcast for barn i førskule- og småskulealder!
Les meir

Generation Corona

Dokumentar-prosjekt om livet i koronapandemien.
Les meir