Prosjekt
>
Moster-seminaret 2022

Moster-seminaret 2022

Er fridommen trua? - samtalar om lovverk, demokrati og menneskerettar i urolige tider

Er fridommen trua? - samtalar om lovverk, demokrati og menneskerettar i urolige tider

Moster 2024 og Moster Amfi- og kyrkjehistoriske senter har gleda av å ønskje velkomen til Moster-seminaret 2022! Moster-seminaret har vore arrangert sidan 2016 og tar opp Moster si unike historie og tema knytt til staden. I seminar-rekka fram mot 1000-årsjubileet i 2024 vil verdisamtalen stå sentralt i arrangementa. Med innføring av Kristenretten starta eit verdiskifte, ein langsam prosess mot eit rettssamfunn med auka omsyn og tillit til individet, eit verdiskifte som har bidrege til å forma det Noreg me ser i dag. Desse verdiane vil me setja lys på i Moster-seminaret gjennom foredrag og samtaler med gjestene leia av Øyvind Håbrekke frå Skaperkraft.

Olav Fykse Tveit er preses i Den Norske Kyrkja og medlem av Moster 2024 si Hovudkomité. I dette seminaret vil han prate om kva for ei rolle kyrkja har i arbeidet for menneskeverd og menneskerettar i dag. Både som preses og som tidlegare generalsekretær i Kyrkjenes Verdsråd, har han stort engasjement og erfaringar å bringa om demokrati og menneskerettar i urolege tider. Kva for nokre utfordringar møter folkekyrkja på i dag?

Jørn Øyrehagen Sunde, jurist og professor i rettshistorie, er ein aktiv foredragshaldar og samfunnsdebattant. Han har fått fleire prisar for framifrå formidling, og er fagspesialist hos oss i Moster 2024. På Moster-seminaret vil han ta utgangspunkt i «Modern Times» av Charlie Chaplin, og snakka om korleis institusjonelle system borne opp av lover, må ha eit moralsk fundament å frigjere og ikkje undertrykkje individet.

Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL. I dette seminaret vil ho prate om det livsynssopne samfunnet og om den generelle utviklinga i verda som ho meiner går i feil retning kva fridom angår.

Katherine Duarte har master i medievitskap og jobbar blant anna som berekraftrådgjevar i store selskap og som researcher i NRK. Katherine brenner for forskingsformidling og klimakommunikasjon, og i anledning verdas miljødag 5.juni, skal ho prate om kva for nokre utfordringar dette kan ha for demokratiet.

Øyvind Håbrekke er fagleg leiar i tankesmia Skaperkraft. Han er tidlegare stortingsrepresentant og statssekretær og har i mange år vore aktiv samfunnsdebattant på ei rekke område. Håbrekke er medlem i Temafagleg komite i Moster2024.

Moster-seminaret 2022 gjennomførast i samarbeid med Moster Amfi og kyrkjehistoriske senter, og er i år støtta av Bømlo kommune og Vestland fylkeskommune.

Fleire prosjekt

Jubileumslåta «FRIDOM»

«FRIDOM» er ein nyskriven pop-låt sunge av artisten William i samband jubileumsfeiringa på Moster med tilhøyrande dans. Premiere fredag 22.MARS!!!
Les meir

Jubileumskomposisjon «Elle Melle»

Ein komposisjon for unge musikantar i kulturskule og musikkorps skrive av Webjørn Sæther
Les meir

Jubileumsboka - Moster iz da thing!

Sakprosabok for unge om då Olav den heilage sette ting på Moster i 1024 (Lansering 10. januar, 2024)
Les meir

ANNO 1024

Ein historie-podcast om Moster og det store religionsskiftet
Les meir

Mostratinget for unge

Eit demokrati og dialogprosjekt. Bli med å forme framtida!
Les meir

Moster-seminaret / UNG 2022

Status psykisk helse
Les meir

Ungdomsutveksling Erasmus +

Sommaren 2022 var 50 unge frå fire land samla på Bømlo!
Les meir

Moster gamle kyrkje-prosjekt

Moster 2024 er med i eit spanande og viktig dokumentasjonsprosjekt av Moster gamle kyrkje.
Les meir

Podcast for barnehagen

Ein podcast for barn i førskule- og småskulealder!
Les meir

Generation Corona

Dokumentar-prosjekt om livet i koronapandemien.
Les meir

Tidsreisa

Opplev vår digitale tidslinje - frå vikingtid og fram til i dag!
Les meir