Prosjekt
>
Generation Corona

Generation Corona

Dokumentar-prosjekt om livet i koronapandemien.

«Generation Corona» er retta mot ungdom og har som formål å skape ein arena for å utrykke seg om korleis livet artar seg i ein lockdown-situasjon. Intensjonen med prosjektet er å sette i gang refleksjonar kring verdisettet vårt, og om korleis eventuelt koronakrisa har utfordra desse, både ut i frå det individuelle perspektivet og ut i frå det kollektive. Målsettinga er å få ungdom til å skape små filmar, eventuelt andre kunstnarlege uttrykk som kan filmast. Prosjektet skal operere på digitale flater, noko som gjer prosjektet tilgjengeleg for bidrag utanfor regionen og Noreg. Dei ulike bidraga skal setjast saman til ein film med visning 1. november 2021.

Sjå reportasje om prosjektet her.


Fleire prosjekt

Jubileumslåta «FRIDOM»

«FRIDOM» er ein nyskriven pop-låt sunge av artisten William i samband jubileumsfeiringa på Moster med tilhøyrande dans. Premiere fredag 22.MARS!!!
Les meir

Jubileumskomposisjon «Elle Melle»

Ein komposisjon for unge musikantar i kulturskule og musikkorps skrive av Webjørn Sæther
Les meir

Jubileumsboka - Moster iz da thing!

Sakprosabok for unge om då Olav den heilage sette ting på Moster i 1024 (Lansering 10. januar, 2024)
Les meir

ANNO 1024

Ein historie-podcast om Moster og det store religionsskiftet
Les meir

Mostratinget for unge

Eit demokrati og dialogprosjekt. Bli med å forme framtida!
Les meir

Moster-seminaret / UNG 2022

Status psykisk helse
Les meir

Ungdomsutveksling Erasmus +

Sommaren 2022 var 50 unge frå fire land samla på Bømlo!
Les meir

Moster-seminaret 2022

Er fridommen trua? - samtalar om lovverk, demokrati og menneskerettar i urolige tider
Les meir

Moster gamle kyrkje-prosjekt

Moster 2024 er med i eit spanande og viktig dokumentasjonsprosjekt av Moster gamle kyrkje.
Les meir

Podcast for barnehagen

Ein podcast for barn i førskule- og småskulealder!
Les meir

Tidsreisa

Opplev vår digitale tidslinje - frå vikingtid og fram til i dag!
Les meir