Generation Corona

Dokumentar-prosjekt om livet i koronapandemien.

«Generation Corona» er retta mot ungdom og har som formål å skape ein arena for å utrykke seg om korleis livet artar seg i ein lockdown-situasjon. Intensjonen med prosjektet er å sette i gang refleksjonar kring verdisettet vårt, og om korleis eventuelt koronakrisa har utfordra desse, både ut i frå det individuelle perspektivet og ut i frå det kollektive. Målsettinga er å få ungdom til å skape små filmar, eventuelt andre kunstnarlege uttrykk som kan filmast. Prosjektet skal operere på digitale flater, noko som gjer prosjektet tilgjengeleg for bidrag utanfor regionen og Noreg. Dei ulike bidraga skal setjast saman og få ein premiere i digital format, eventuelt også i ein fysisk versjon i slutten av oktober 2020.

_

Vi håpar du vil bidra med dine refleksjonar!

Lever ditt bidrag innan tidsfristen 1. november. Vi kan hjelpe med rådgjeving og eventuelt noko teknisk bistand til produksjon. Nokre bidrag vil premierast spesielt og alle som kjem med bidrag får ta del i ein felles premiering.

NB! Bidraga vil bli offentleg tilgjengelege, blant anna på sosiale mediar og heimesidene til Moster 2024 i løpet av hausten 2020.


Sett ditt preg på jubiléet

Tankar og idear du har til jubiléet kan bli ein del av jubiléfeiringa!

Foreslå noko til jubiléet

Fleire prosjekt

M24 barnepodden

Ein podcast for barn i førskule- og småskulealder!
Les meir

Interaktiv tidsreise

Opplev vår digitale tidslinje - i 2020 fram til 1024!
Les meir