Jubileumsveka
>
Om Moster 2024 AS
Tribune på Moster

Om Moster 2024 AS

Moster 2024 AS er eigd av Bømlo kommune og Vestland fylkeskommune.

Styret i Moster 2024 AS

Styreleiar:

 • Per Bjørn Habbestad

Styremedlemmer:

 • Magne Rommetveit
 • Petter Steen jr.
 • Svein Arne Theodorsen
 • Mette Heidi Bergsvåg
 • Jane Cathrin Særsten Jünger

Varamedlemmer:

 • Bjørn Asle Teige
 • Siri Klokkerstuen

Tilsette

Elsa Aanensen,
Dagleg leiar
+47 909 02 326
elsa@moster2024.no
Vilde Lundal Santell,
Prosjektkoordinator og produsent

+47 466 97 709
vilde@moster2024.no

Jenny Larssen,

Logistikkoordinator

+47 951 68 572‬

jenny@moster2024.no

Ungdomsutval

I samarbeid med Bømlo Ungdomsråd:

 • Bjarte Notland Tjensvoll
 • Åsa Totland
 • Hannah Stokkenes-Jenkins
 • Emma Lillian Fimland

Komitear

Vi har våren/sommaren 2021 invitert ei rekke menneske med inn i arbeidet med planlegginga av jubileet. Moster 2024 har som målsetting å skape produksjon, prosjekt og arrangement innanfor fleire fagfelt med eit bredt nedslagsfelt.

Hovudkomité

Øyvind Halleraker, komitéleiar

Magne Rommetveit (styremedlem Moster 2024 AS)

Liv Kari Eskeland

Odd Harald Hovland

Jon Askeland

Sammy Olsen

Per Morten Ekerhovd

Bjørn Håvard Bjørklund

Olav Fykse Tveit

Ragnhild Jepsen

Ragna Sofie Grung Moe

Arild Steinsland

Linda Hellen

Ola Mestad

Erhard Hermansen

Tora Haslum Myklebust

Gerd Nancy Notland

Knut Martens

Historisk fagkomité

Anne Irene Risøy

Anna Elisa Tryti

Oddvar Johan Jensen

Øystein Morten

Torstein Jørgensen

Torgeir Landro

Anders Winroth

Kirsi Leena Salonen

Alf Tore Hommedal

Temafagleg komité

Svein Arne Theodorsen, komitéleiar (styremedlem Moster 2024 AS)

Petter Steen jr. (styremedlem Moster 2024 AS)

Kristin Gunleiksrud Raaum

Morten Eriksen

Øyvind Håbrekke

Bjørg Agasøster

Harald Rydland

Barn og unge fagkomité

Lene Borgen Waage, komitéleiar

Jane Jünger (styremedlem Moster 2024 AS)

Stein Høyland

Ann Iren Skjøtskift Dahl

Johanne Øvstebø Tvedten

Svein Olav Langåker

Sissel Steinsland Gåsland

Kunstfagleg komité

Per Bjørn Habbestad, komitéleiar (styreleiar Moster2024 AS)

Øystein Kausrud

Hanne Jacobsen

Brynjar Stautland

Øystein Lund Olafsen

Helga Anspach

Ronny Bjørnar Skaar

Logistikk komité

Martin Laurhammer, komitéleiar

Knut Martens

Ola Ersland

Heidi Iren Vespestad Halleraker

Bjørn Asle Teige

Sissel Johannesen

Mari Pedersen

Ove Halleraker

Kjell Arne Røksund

Geir Arne Hilt

Knut Magne Totland

Komité for kystkultur

Geir Arne Hilt, komitéleiar

Knut Magne Totland

Jan Ove Møgster

John Eikeland

Jubileumsveka
>
Om Moster 2024 AS
Forside
>
Om Moster 2024 AS
Tribune på Moster

Om Moster 2024 AS

Moster 2024 AS har som oppgåve å planlegge og gjennomføre 1000-årsjubiléet i 2024.

Moster 2024 AS er eigd av Bømlo kommune og Vestland fylkeskommune.

Styret i Moster 2024 AS

Styreleiar:

 • Per Bjørn Habbestad

Styremedlemmer:

 • Magne Rommetveit
 • Petter Steen jr.
 • Svein Arne Theodorsen
 • Mette Heidi Bergsvåg
 • Jane Cathrin Særsten Jünger

Varamedlemmer:

 • Bjørn Asle Teige
 • Siri Klokkerstuen

Tilsette

Elsa Aanensen,
Dagleg leiar
+47 909 02 326
elsa@moster2024.no
Vilde Lundal Santell,
Prosjektkoordinator og produsent

+47 466 97 709
vilde@moster2024.no

Jenny Larssen,

Logistikkoordinator

+47 951 68 572‬

jenny@moster2024.no

Ungdomsutval

I samarbeid med Bømlo Ungdomsråd:

 • Bjarte Notland Tjensvoll
 • Åsa Totland
 • Hannah Stokkenes-Jenkins
 • Emma Lillian Fimland

Komitear

Vi har våren/sommaren 2021 invitert ei rekke menneske med inn i arbeidet med planlegginga av jubileet. Moster 2024 har som målsetting å skape produksjon, prosjekt og arrangement innanfor fleire fagfelt med eit bredt nedslagsfelt.

Hovudkomité

Øyvind Halleraker, komitéleiar

Magne Rommetveit (styremedlem Moster 2024 AS)

Liv Kari Eskeland

Odd Harald Hovland

Jon Askeland

Sammy Olsen

Per Morten Ekerhovd

Bjørn Håvard Bjørklund

Olav Fykse Tveit

Ragnhild Jepsen

Ragna Sofie Grung Moe

Arild Steinsland

Linda Hellen

Ola Mestad

Erhard Hermansen

Tora Haslum Myklebust

Gerd Nancy Notland

Knut Martens

Historisk fagkomité

Anne Irene Risøy

Anna Elisa Tryti

Oddvar Johan Jensen

Øystein Morten

Torstein Jørgensen

Torgeir Landro

Anders Winroth

Kirsi Leena Salonen

Alf Tore Hommedal

Temafagleg komité

Svein Arne Theodorsen, komitéleiar (styremedlem Moster 2024 AS)

Petter Steen jr. (styremedlem Moster 2024 AS)

Kristin Gunleiksrud Raaum

Morten Eriksen

Øyvind Håbrekke

Bjørg Agasøster

Harald Rydland

Barn og unge fagkomité

Lene Borgen Waage, komitéleiar

Jane Jünger (styremedlem Moster 2024 AS)

Stein Høyland

Ann Iren Skjøtskift Dahl

Johanne Øvstebø Tvedten

Svein Olav Langåker

Sissel Steinsland Gåsland

Kunstfagleg komité

Per Bjørn Habbestad, komitéleiar (styreleiar Moster2024 AS)

Øystein Kausrud

Hanne Jacobsen

Brynjar Stautland

Øystein Lund Olafsen

Helga Anspach

Ronny Bjørnar Skaar

Logistikk komité

Martin Laurhammer, komitéleiar

Knut Martens

Ola Ersland

Heidi Iren Vespestad Halleraker

Bjørn Asle Teige

Sissel Johannesen

Mari Pedersen

Ove Halleraker

Kjell Arne Røksund

Geir Arne Hilt

Knut Magne Totland

Komité for kystkultur

Geir Arne Hilt, komitéleiar

Knut Magne Totland

Jan Ove Møgster

John Eikeland