Arrangement
>
Om krig og fred
Om krig og fred

Om krig og fred

Mostrahuset
1
June
2024
21:00

Når nyansane blir trua

Dehumanisering er alle krigars viktigaste våpen. Inndeling i «oss» og «dei andre» er første skritt mot undertrykking og urett. Korleis kan kvar og ein av oss ta ansvar for at dehumaniserande tankegang og ordforråd ikkje spreier seg inn i vår eigen samfunnssamtale. Klarer vi å verne om dei livsviktige nyansane når vi snakkar saman? Og ber disse nyansene med seg eit håp om at verda kan bli betre enn den er i dag?

Deltakarar: Biskop Kari Mangrud Alvsvåg, forsker Joseph Salomonsen, kunstner Pedro Vavik og politiker Susan Hassan Abdallah

Moderator: Birgit Amalie Nilsen

Medarrangør: Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter

Susan Hassan Abdallah, 45 år, er utdanna tolk og lærar, kom til Norge/Stord i 2009 som Palestinsk flyktning frå Gaza, AP-politikar i Stord kommune for 3. valperiode på rad, frivillig og folkehjelper/leiar for Norsk Folkehjelp Sunnhordland og medlem i Sentralt samfunnspolitisk utval i Norsk Folkehjelp. Ho er oppteken av solidaritet, rettferd, fellesskap, mangfald, toleranse, inkludering, antirasisme og klart Palestina. Ho har vore på Dagsnytt 18 o.l. og er mykje intervjua i samband med Palestina-konflikten på Gaza. Er veldig engasjert når ho snakkar om dette.

Jubileumsveka
>
Om krig og fred
Om krig og fred

Om krig og fred

Mostrahuset
Varigheit:
45 minutt
1
June
2024
21:00
21:45
Gratis
Junior
Utseld

Når nyansane blir trua

Dehumanisering er alle krigars viktigaste våpen. Inndeling i «oss» og «dei andre» er første skritt mot undertrykking og urett. Korleis kan kvar og ein av oss ta ansvar for at dehumaniserande tankegang og ordforråd ikkje spreier seg inn i vår eigen samfunnssamtale. Klarer vi å verne om dei livsviktige nyansane når vi snakkar saman? Og ber disse nyansene med seg eit håp om at verda kan bli betre enn den er i dag?

Deltakarar: Biskop Kari Mangrud Alvsvåg, forsker Joseph Salomonsen, kunstner Pedro Vavik og politiker Susan Hassan Abdallah

Moderator: Birgit Amalie Nilsen

Medarrangør: Arkivet Freds- og menneskerettighetssenter

Susan Hassan Abdallah, 45 år, er utdanna tolk og lærar, kom til Norge/Stord i 2009 som Palestinsk flyktning frå Gaza, AP-politikar i Stord kommune for 3. valperiode på rad, frivillig og folkehjelper/leiar for Norsk Folkehjelp Sunnhordland og medlem i Sentralt samfunnspolitisk utval i Norsk Folkehjelp. Ho er oppteken av solidaritet, rettferd, fellesskap, mangfald, toleranse, inkludering, antirasisme og klart Palestina. Ho har vore på Dagsnytt 18 o.l. og er mykje intervjua i samband med Palestina-konflikten på Gaza. Er veldig engasjert når ho snakkar om dette.