Jubileumsveka
>
Festivalområde

Festivalområde

Her er ei førebels oversikt over dei ulike områda under jubileumsfesten. Ovanfor ser du ikon som hjelp deg finne fram i kartet. Det vil vere konsertar, teater, samtalar og kunstopplevingar. Du finn også maritim aktivitet, parkeringsområde, mat og toalett.

Velkommen skal du vere til historiske Moster!

Jubileumsveka
>
Festivalområde
Forside
>
Festivalområde

Festivalområde

Her er ei førebels oversikt over dei ulike områda under jubileumsfesten. Ovanfor ser du ikon som hjelp deg finne fram i kartet. Det vil vere konsertar, teater, samtalar og kunstopplevingar. Du finn også maritim aktivitet, parkeringsområde, mat og toalett.

Velkommen skal du vere til historiske Moster!