Arrangement
>
Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar – verdiar for alle?
Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar – verdiar for alle?

Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar – verdiar for alle?

Litleamfiet
31
May
2024
20:30

Vi held fram med samtalen vi starta i Kulturkirken Jakob saman med unge religiøse leiarar.

I Grunnlova §2 står det «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane». Med dette som utgangspunkt spør vi igjen: Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar, er dette verdiar for alle? I samtalen, leia av Håkon Sigland, vil representantar frå Den norske kyrkje, Muslimsk dialognettverk, Norges Unge Katolikker, og Human etisk ungdom vera tilstades.

Deltakarar: Elise Skjærven Aas, Sina Arnesen Inngjerdingen, Stephen Trotter og Sajid Raheem

Moderator: Håkon Sigland

Medarrangør: Norges Kristne Råd og Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn

Jubileumsveka
>
Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar – verdiar for alle?
Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar – verdiar for alle?

Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar – verdiar for alle?

Litleamfiet
Varigheit:
45 minutt
31
May
2024
20:30
21:15
Gratis
Junior
Utseld

Vi held fram med samtalen vi starta i Kulturkirken Jakob saman med unge religiøse leiarar.

I Grunnlova §2 står det «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane». Med dette som utgangspunkt spør vi igjen: Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar, er dette verdiar for alle? I samtalen, leia av Håkon Sigland, vil representantar frå Den norske kyrkje, Muslimsk dialognettverk, Norges Unge Katolikker, og Human etisk ungdom vera tilstades.

Deltakarar: Elise Skjærven Aas, Sina Arnesen Inngjerdingen, Stephen Trotter og Sajid Raheem

Moderator: Håkon Sigland

Medarrangør: Norges Kristne Råd og Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn