Arrangement
>
Verdiseminaret «Verdiar i lokaldemokratiet»
Verdiseminaret «Verdiar i lokaldemokratiet»

Verdiseminaret «Verdiar i lokaldemokratiet»

Verditeltet
29
May
2024
15:00

Verdiseminaret har som mål å identifisere aktuelle utfordringar i lokaldemokratiet og peike på verdiar som kan hjelpa oss til å ta vare på og vidare utvikle lokaldemokratiet.

 

Deltakarar: Jan Oddvar Skisland, Anne Lise Fimreite, Mette Heidi Bergsvåg og Jon Askeland

Moderator: Svein Arne Theodorsen

Jubileumsveka
>
Verdiseminaret «Verdiar i lokaldemokratiet»
Verdiseminaret «Verdiar i lokaldemokratiet»

Verdiseminaret «Verdiar i lokaldemokratiet»

Verditeltet
Varigheit:
90 minutt
29
May
2024
15:00
17:30
Gratis
Junior
Utseld

Verdiseminaret har som mål å identifisere aktuelle utfordringar i lokaldemokratiet og peike på verdiar som kan hjelpa oss til å ta vare på og vidare utvikle lokaldemokratiet.

 

Deltakarar: Jan Oddvar Skisland, Anne Lise Fimreite, Mette Heidi Bergsvåg og Jon Askeland

Moderator: Svein Arne Theodorsen