Prosjekt
>
Moster gamle kyrkje-prosjekt

Moster gamle kyrkje-prosjekt

Sjå 3D-modell

Moster 2024 er med i eit spanande og viktig dokumentasjonsprosjekt av Moster gamle kyrkje.

I 2021 er Moster 2024 med og bidreg til eit viktig dokumentasjonsarbeid på Moster gamle kyrkje. Eit heilt unikt kyrkjebygg med ein lang og rik historie knytt til seg. Denne dokumentasjonen kan gi oss informasjon om bygget gjennom dei 1000 åra det har eksistert. Med i dokumentasjonsarbeidet tek ein også kyrkjegarden.

 

Det er eit team frå Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) som gjennomfører prosjektet med innsamling og analyse av data gjennom 3D-scanning og georadarundersøkelse.

 

Prosjektet har planlagt fleire fasar, og håpet er at arbeidet kan resultere i ei ferdig restaurert kyrkjebygg til 2024. I 2021 gjennomførest fase1, og det konkrete resultatet av arbeidet frå denne fasen vil gi oss3D-modellar av bygget, samt visuelle framstillingar som kan presenterast digitalt. Ein svært viktig del av arbeidet er økt kunnskap om kyrkjebygget med tanke på forsking, historieformidling og restaurering.

 

I prosjektet samarbeider Moster 2024 med Moster Amfi og kyrkjehistoriske senter, og prosjektet mottar støtte frå Norges Forskningsråd, Bømlo kommune, Støttelaget til Moster gamle kyrkje, Bremnes Seashore og NIKU.

Sjå 3D-modell av Moster gamle kyrkje!

 

Fleire prosjekt

Jubileumslåta «FRIDOM»

«FRIDOM» er ein nyskriven pop-låt sunge av artisten William i samband jubileumsfeiringa på Moster med tilhøyrande dans. Premiere fredag 22.MARS!!!
Les meir

Jubileumskomposisjon «Elle Melle»

Ein komposisjon for unge musikantar i kulturskule og musikkorps skrive av Webjørn Sæther
Les meir

Jubileumsboka - Moster iz da thing!

Sakprosabok for unge om då Olav den heilage sette ting på Moster i 1024 (Lansering 10. januar, 2024)
Les meir

ANNO 1024

Ein historie-podcast om Moster og det store religionsskiftet
Les meir

Mostratinget for unge

Eit demokrati og dialogprosjekt. Bli med å forme framtida!
Les meir

Moster-seminaret / UNG 2022

Status psykisk helse
Les meir

Ungdomsutveksling Erasmus +

Sommaren 2022 var 50 unge frå fire land samla på Bømlo!
Les meir

Moster-seminaret 2022

Er fridommen trua? - samtalar om lovverk, demokrati og menneskerettar i urolige tider
Les meir

Podcast for barnehagen

Ein podcast for barn i førskule- og småskulealder!
Les meir

Generation Corona

Dokumentar-prosjekt om livet i koronapandemien.
Les meir

Tidsreisa

Opplev vår digitale tidslinje - frå vikingtid og fram til i dag!
Les meir