Vikinglandsby under Jubileumsveka

Moster Amfi
31
May
2024
9:00
2
June
2024
18:00

I forbinding jubileumsveka arrangerer vi fleire aktiviteter i områda rundt på Moster. Vi ønskjer å gjere jubileumsfesten tilgjengjeleg for så mange som mogleg og arrangerer difor «Jubileumsveka Junior» med eit breidd program og gratis aktivitetar for barn og unge.

I denne forbinding deltar Moster skule aktivt under arrangementet, og i samarbeid med Moster Amfi og Moster 2024 blir det rigga til ein stor vikinglandsby på eit sentralt og godt eigna område.

Her har ein moglegheit å setje opp både teltleirar og salsboder, og det vil bli god plass til å gjennomføre ulike aktivitetar med barn og unge.

Fasilitetar for besøkjande vikingar:

- Merka teltplass

- Merka parkeringsplass

- Tilgang til toalett

- Tilgang til drikkevatn

- Mattelt like ved vikingleiren

- Kort veg til daglegvare (Kiwi)

Vikingar frå fjern og nær er velkomne til å delta, både som besøkande og som vikingdeltakarar!

For meir informasjon og påmelding til vikinglandsbyen, ta kontakt med prosjektleiar her.