Arrangement
>
Føredrag med Jørn Øyrehagen Sunde «Olav Haraldsson som politikar og kristninga som politikk»
Føredrag med Jørn Øyrehagen Sunde «Olav Haraldsson som politikar og kristninga som politikk»

Føredrag med Jørn Øyrehagen Sunde «Olav Haraldsson som politikar og kristninga som politikk»

Moster gamle kyrkje
1
June
2024
11:00

Det som vart heitande kristenretten på Moster frå 1024 var ei samlingreglar om organisering av kyrkja og korleis ein kristen skulle leva. Samlinga vart tilskrivne Olav den heilage, men under dei enkle organisatoriske reglane og levereglane, låg det ein heilt ny samfunnsorden, og eit nytt verds­ og individsyn. Kristenretten på Moster må derfor sjåast på som ei forsøk på ei storstilt samfunnsre­form, som kom til å halda fram med å forma det norske samfunnet fleire hundre år etter at Olav den heilage døydde i slaget på Stiklestad i 1030.Dette vil rettshistorikar Jørn Øyrehagen Sunde helde føredrag om inne i Mostergamle kyrkje.

Jubileumsveka
>
Føredrag med Jørn Øyrehagen Sunde «Olav Haraldsson som politikar og kristninga som politikk»
Føredrag med Jørn Øyrehagen Sunde «Olav Haraldsson som politikar og kristninga som politikk»

Føredrag med Jørn Øyrehagen Sunde «Olav Haraldsson som politikar og kristninga som politikk»

Moster gamle kyrkje
Varigheit:
1
June
2024
11:00
Gratis
Junior
Utseld

Det som vart heitande kristenretten på Moster frå 1024 var ei samlingreglar om organisering av kyrkja og korleis ein kristen skulle leva. Samlinga vart tilskrivne Olav den heilage, men under dei enkle organisatoriske reglane og levereglane, låg det ein heilt ny samfunnsorden, og eit nytt verds­ og individsyn. Kristenretten på Moster må derfor sjåast på som ei forsøk på ei storstilt samfunnsre­form, som kom til å halda fram med å forma det norske samfunnet fleire hundre år etter at Olav den heilage døydde i slaget på Stiklestad i 1030.Dette vil rettshistorikar Jørn Øyrehagen Sunde helde føredrag om inne i Mostergamle kyrkje.