Arrangement
>
Art performance «From Breath»
Art performance «From Breath»

Art performance «From Breath»

Mostrahuset
1
June
2024
19:30

«From Breath» er ei framsyning med fokus på medborgarskap og kjærleik trass i kulturelle skilnadar og konfliktar. Ved å uttrykke situasjonar som går føre i verda, utforskar kunstnarane perspektiva gjennom dans, musikk, poesi og maleri laga undervegs i framsyninga. Framsyninga oppfordrar deg til å trekke pusten djupt og hugse kor ein står i livet, kven ein vil vera og korleis vi ønskjer verda skal sjå ut. Saman. På innpust og utpust.

Framsyninga er på engelsk, og vil gå inn i ein verdisamtale i etterkant om globale konfliktar, kor også Pedro vil delta.

Medverkande kunstnarar: Pedro Vavik and Isabella Emmanuelle

Co-Produsent: Moster 2024 ved GunnbjørgJohannessen


ENGLISH:
«From Breath» is a performance focusing on compassion and love despite cultural differences and conflicts. By expressing the current situation of our world, the artists explores perspectives through dance, music, poetry and paintings being made live on stage. The performance encourage you to take a deep breath and remember where we are standing in life, whoever we want to be and what we want the world to look like. Together. From breath.

Jubileumsveka
>
Art performance «From Breath»
Art performance «From Breath»

Art performance «From Breath»

Mostrahuset
Varigheit:
1
June
2024
19:30
Gratis
Junior
Utseld

«From Breath» er ei framsyning med fokus på medborgarskap og kjærleik trass i kulturelle skilnadar og konfliktar. Ved å uttrykke situasjonar som går føre i verda, utforskar kunstnarane perspektiva gjennom dans, musikk, poesi og maleri laga undervegs i framsyninga. Framsyninga oppfordrar deg til å trekke pusten djupt og hugse kor ein står i livet, kven ein vil vera og korleis vi ønskjer verda skal sjå ut. Saman. På innpust og utpust.

Framsyninga er på engelsk, og vil gå inn i ein verdisamtale i etterkant om globale konfliktar, kor også Pedro vil delta.

Medverkande kunstnarar: Pedro Vavik and Isabella Emmanuelle

Co-Produsent: Moster 2024 ved GunnbjørgJohannessen


ENGLISH:
«From Breath» is a performance focusing on compassion and love despite cultural differences and conflicts. By expressing the current situation of our world, the artists explores perspectives through dance, music, poetry and paintings being made live on stage. The performance encourage you to take a deep breath and remember where we are standing in life, whoever we want to be and what we want the world to look like. Together. From breath.