Arbeidet fram mot Jubileumsveka i 2024 (Brikkene fell på plass)

Arbeidet fram mot Jubileumsveka i 2024 (Brikkene fell på plass)

Vi tar pulsen på oss sjølve eit drøyt år før den store hovudmarkeringa på Moster i 2024!

Vi tar pulsen på oss sjølve eit drøyt år før den store hovudmarkeringa på Moster i 2024! Styreleiar for Moster 2024, Per Bjørn Habbestad, dagleg leiar i Moster Amfi, Nina Olsen, og dagleg leiar for Moster 2024, Elsa Aanensen, pratar om utviklinga fram mot 1000-årsjubileet og programmet vi legg opp til. Barne- og familieminister Kjersti Toppe uttaler seg også om jubileets relevans.

Foto/video: Peter Tubaas (Vestland Media)

Sett ditt preg på jubiléet

Tankar og idear du har til jubiléet kan bli ein del av jubiléfeiringa!

Les meir

Statsministeren si tale ved opninga av parkanlegget ved Vetahaugen

17
.
June
2024

Viktig informasjon om kongeleg besøk og TV-sending med NRK under Moster 2024

25
.
May
2024

Internasjonal forskarkonferanse i Universitetsaulaen i Bergen

18
.
May
2024