Utstilling Generation Corona - Tidskapsel

Utstilling Generation Corona - Tidskapsel

Kom og sjå innhaldet som skal inn i vår Tidskapsel!

Utstilling Generation Corona - Tidskapsel

9.oktober - 1. november kan du sjå utstillinga Generation Corona-tidskapsel i foajéen i Bømlo kulturhus.


Dette er resultat av arbeid utført av born og unge frå Bømlo og Shetland, der dei gjennom kunstnarlege uttrykk beskriv tida me har vore gjennom.


Bidraga frå Shetland vart sendt hit med NRK sin Sommarbåt. 1. november skal utstillinga pakkast i tidskapselen, som igjen skal opnast under jubiléet på Moster i 2024.


Prosjektet er eit samarbeid mellom Moster 2024, Bømlo kommune, Bømlo kulturskule, Bømlo kulturhus, Bømlo Frivilligsentral, Bømlo kunstlag.

Prosjektleiar er Nina Sele.

Sett ditt preg på jubiléet

Tankar og idear du har til jubiléet kan bli ein del av jubiléfeiringa!

Les meir

Statsministeren si tale ved opninga av parkanlegget ved Vetahaugen

17
.
June
2024

Viktig informasjon om kongeleg besøk og TV-sending med NRK under Moster 2024

25
.
May
2024

Internasjonal forskarkonferanse i Universitetsaulaen i Bergen

18
.
May
2024