Innsikt før «Oresteia» - eit samarbeid med Det Norske Teatret

Velkommen til introduksjonen «Ætt, ære og hemn – Historia sin aktualitet i ei grenselaus framtid»

Onsdag 27. september kl. 19.00, vil professor i rettshistorie, Jørn Øyrehagen Sunde, halde ein introduksjon før framsyninga «Oresteia» på Det Norske Teatret.

Introduksjonen er gratis, og eit samarbeid mellom Moster 2024 og Det Norske Teatret.

Kristenretten på Moster i 1024 sette for alvor i gang ei utvikling av det norske samfunnet bort frå ætt, ære og hemn som stabiliserande strukturar i samfunnet. Med Landslova av 1274 tok stat, nestekjærleik og bot over den samfunnsstabiliserande rolla. Dermed skulle ein tru at ein historisk epoke tok slutt. Men ætt, ære og hemn kan få sin renessanse i den digitaliserte verda. For når staten ikkje evnar å driva effektiv politikk som gjev individet vern, vil individ søkja saman i grupper som kollektivt verner om sin identitet og kjempar for sine rettar på sida av staten sine styringssystem for lover. Kristenretten er slik ikkje ein bauta i vår historiske utvikling, men ei påminning om utfordringar i vår samtid.

For meir informasjon om framsyninga og koplinga til Jørn Øyrehagen Sunde, les her.

Sett ditt preg på jubiléet

Tankar og idear du har til jubiléet kan bli ein del av jubiléfeiringa!

Les meir

ARENDALSUKA 2023

17
.
August
2023

LANSERING AV HISTORIE-PODCAST ANNO 1024

17
.
August
2023

Oppsummering frå Moster-seminaret og Mostradagane 2023

3
.
July
2023