Lansering av program for jubileumsveka 2024

Lansering av program for jubileumsveka 2024

Måndag 23. januar inviterte vi i Moster 2024 media til informasjonsmøte om jubileumsveka kor vi også presenterte våre samarbeidsaktørar og prosjekter.

Samarbeidspartnarar som stilte opp var Vestland fylkeskommune, Bømlo kommune, Moster Grendautval, Bømlo ungdomsråd, Moster Amfi, Bømlo Teater, Den norske kirke og Bømlo Kulturskule.

Om du vil lese meir om jubileumsveka i 2024 kan du lese om det her.

Sett ditt preg på jubiléet

Tankar og idear du har til jubiléet kan bli ein del av jubiléfeiringa!

Les meir

Statsministeren si tale ved opninga av parkanlegget ved Vetahaugen

17
.
June
2024

Viktig informasjon om kongeleg besøk og TV-sending med NRK under Moster 2024

25
.
May
2024

Internasjonal forskarkonferanse i Universitetsaulaen i Bergen

18
.
May
2024