900-årsjubileet på Moster i 1924!

900-årsjubileet på Moster i 1924!

Les vedlagte artiklar om den store feiringa av 900-årsjubileet for innføringa av Kristenretten, i 1924 på Moster.

I 1924 var det ei stor feiring av 900-årsjubileet av at Kristenretten vart vedteke på Mostratinget i 1024, med besøk av Kong Haakon og heile 8000 besøkande på Moster. «Krossen på Vetahaugen» står igjen som minnesmerke etter dette jubileet.

Les meir om denne store hendinga i vedlagte artiklar. Her er det fornøyelege skildringar og detaljar om kongebesøket, kongemiddag, møter med lokalbefolkning og Kong Haakon si vandring opp til Vetahaugen og den nye minnesmerket.

Klikk for å lese meir.

Moster Sogelags Amerikabrev nummer 2, s. 88-91, Marit Ingvaldsen, Moster Sogelag

Moster Sogelags årshefte, nummer 5, s. 91-97, Marit Ingvaldsen, Moster Sogelag

«Glør or oska» (1984), Birger Røksund s. 19-25 (publisert med tillatelse frå Sigmund Røksund)

Sett ditt preg på jubiléet

Tankar og idear du har til jubiléet kan bli ein del av jubiléfeiringa!

Les meir

Statsministeren si tale ved opninga av parkanlegget ved Vetahaugen

17
.
June
2024

Viktig informasjon om kongeleg besøk og TV-sending med NRK under Moster 2024

25
.
May
2024

Internasjonal forskarkonferanse i Universitetsaulaen i Bergen

18
.
May
2024