LAND - premiere på samarbeidsproduksjon i august

LAND - premiere på samarbeidsproduksjon i august

Moster 2024 er stolt samarbeidspartnar i det spanande prosjektet LAND, som har premiere i august 2022.

Moster 2024 er stolt samarbeidspartnar i det spanande prosjektet LAND, som har premiere i august 2022.

LAND

Korleis landskapet formar oss.

Ei uvanleg og oppslukande framsyning av dans, stemme og musikk, laga spesielt for Moster Amfi på Bømlo, inspirert av det vestlandske landskapet.

LAND utforskar den intrikate forteljinga mellom menneske og landskap, samspelet mellom det indre og ytre, og korleis landskapet rører, om ikkje formar oss.

Ved å flette saman dans, stemme og poesi, vil LAND omsetje dei fysiske og emosjonelle elementa i landskapet rundt seg.


Framsyninga vil starte med eit verk laga og vist av ungdommar frå lokale områder rundt Bømlo, Stord og Haugesund.

Denne delen vil leie inn i den profesjonelle framsyninga, kor også dansarane og vokalistane har ei nær tilknytting til vestlandet.


Ein framsyning av Anna-Lise Marie Hearn, coprodusert av Moster 2024.

Prosjektet er støtta av Kulturrådet Norsk Kulturfond, Fond for Lyd og Bilde, Vestland Fylkeskommune, Aktivitetsmidler for kor, Bømlo Kommune, og private sponsorar.


Informasjon og billettar finn du her: www.LAND-project.no


Kjøp billettar: https://land.hoopla.no/sales

Sett ditt preg på jubiléet

Tankar og idear du har til jubiléet kan bli ein del av jubiléfeiringa!

Les meir

Statsministeren si tale ved opninga av parkanlegget ved Vetahaugen

17
.
June
2024

Viktig informasjon om kongeleg besøk og TV-sending med NRK under Moster 2024

25
.
May
2024

Internasjonal forskarkonferanse i Universitetsaulaen i Bergen

18
.
May
2024