Arrangement
>
Verdiseminaret «Verdiar i vår kulturarv»
Verdiseminaret «Verdiar i vår kulturarv»

Verdiseminaret «Verdiar i vår kulturarv»

Verditeltet
31
May
2024
13:00

Verdiseminaret har som mål å identifisere verdiar i vår historie frå kristenretten og fram til i dag, og peike på verdiar som kan vere berekraftige i tida som kjem.

Deltakarar: Jørn Øyrehagen Sunde og Eivor Oftestad

Moderator: Svein Arne Theodorsen og Jane Cathrin Særsten Jünger

Jubileumsveka
>
Verdiseminaret «Verdiar i vår kulturarv»
Verdiseminaret «Verdiar i vår kulturarv»

Verdiseminaret «Verdiar i vår kulturarv»

Verditeltet
Varigheit:
120 minutt
31
May
2024
13:00
15:00
Gratis
Junior
Utseld

Verdiseminaret har som mål å identifisere verdiar i vår historie frå kristenretten og fram til i dag, og peike på verdiar som kan vere berekraftige i tida som kjem.

Deltakarar: Jørn Øyrehagen Sunde og Eivor Oftestad

Moderator: Svein Arne Theodorsen og Jane Cathrin Særsten Jünger