Arrangement
>
International Conference: Moster 1024 - «Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway»
International Conference: Moster 1024 - «Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway»

International Conference: Moster 1024 - «Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway»

University Aula in Bergen
17
April
2024
9:00

Mellom 17. og 18. April, inviterer Moster 2024 til internasjonal forskarkonferanse i Universitetetsaulaen i Bergen. Sidan 2022 har vi, saman med vår historiske fagkomité, arbeida med å utvikle ein konferanse med mål om å presentere nye trendar innan forsking med relevans til konverteringa og den kristne lovgjevnaden i Noreg.

Konferansen har ei tverrfagleg tilnærming og tar sikte på å tiltrekke seg forskarar frå ulike disiplin som er relevante for teamet. Arkeologi, rettshistorie (urfolk så vel som kanonisk rett), historie, idéhistorie, manuskript studie, filologi og teologi.

Sjølv om fokuset er sett på Noreg og norsk rett, er også presentasjonar med eit komparativt perspektiv som trekker område utanfor Noreg inn, også svært velkomne. Det kronologiske fokuset i konferansen er sett til perioden frå ca. 900 – 1200.

Konferansen består av to fulle dagar med program, og det er plass til cirka 250 gjester.

For å sikre deg plass, meld deg på her.

NB. Deltakaravgift 350 kr  / PhD og studentar 50 kr eks

Les meir om programmet og konferansen her.

Det vil også bli initiert ein ekskursjon til Moster fredag 19.april, i etterkant av konferansen.

Les meir om ekskursjonen til Moster her.

Konferansen er initiert av M24 sin historiske fagkomite og eit samarbeid mellom VLFK, NLA, UiB, UiO, USN, VID, Middelalderklyngen og Landslovsjubileet.

Jubileumsveka
>
International Conference: Moster 1024 - «Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway»
International Conference: Moster 1024 - «Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway»

International Conference: Moster 1024 - «Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway»

University Aula in Bergen
Varigheit:
17
April
2024
9:00
17:00
Gratis
Junior
Utseld

Mellom 17. og 18. April, inviterer Moster 2024 til internasjonal forskarkonferanse i Universitetetsaulaen i Bergen. Sidan 2022 har vi, saman med vår historiske fagkomité, arbeida med å utvikle ein konferanse med mål om å presentere nye trendar innan forsking med relevans til konverteringa og den kristne lovgjevnaden i Noreg.

Konferansen har ei tverrfagleg tilnærming og tar sikte på å tiltrekke seg forskarar frå ulike disiplin som er relevante for teamet. Arkeologi, rettshistorie (urfolk så vel som kanonisk rett), historie, idéhistorie, manuskript studie, filologi og teologi.

Sjølv om fokuset er sett på Noreg og norsk rett, er også presentasjonar med eit komparativt perspektiv som trekker område utanfor Noreg inn, også svært velkomne. Det kronologiske fokuset i konferansen er sett til perioden frå ca. 900 – 1200.

Konferansen består av to fulle dagar med program, og det er plass til cirka 250 gjester.

For å sikre deg plass, meld deg på her.

NB. Deltakaravgift 350 kr  / PhD og studentar 50 kr eks

Les meir om programmet og konferansen her.

Det vil også bli initiert ein ekskursjon til Moster fredag 19.april, i etterkant av konferansen.

Les meir om ekskursjonen til Moster her.

Konferansen er initiert av M24 sin historiske fagkomite og eit samarbeid mellom VLFK, NLA, UiB, UiO, USN, VID, Middelalderklyngen og Landslovsjubileet.