Arrangement
>
MOSTER-SEMINARET 2022: Er fridommen trua?
MOSTER-SEMINARET 2022: Er fridommen trua?

MOSTER-SEMINARET 2022: Er fridommen trua?

Moster Amfi
5
June
2022
13:00

Er fridommen trua? - samtalar om lovverk, demokrati og menneskerettar i urolige tider

Moster 2024 og Moster Amfi- og kyrkjehistoriske senter har gleda av å ønskje velkomen til Moster-seminaret 2022! Moster-seminaret har vore arrangert sidan 2016 og tar opp Moster si unike historie og tema knytt til staden. I seminar-rekka fram mot 1000-årsjubileet i 2024 vil verdisamtalen stå sentralt i arrangementa. Med innføring av Kristenretten starta eit verdiskifte, ein langsam prosess mot eit rettssamfunn med auka omsyn og tillit til individet, eit verdiskifte som har bidrege til å forma det Noreg me ser i dag. Desse verdiane vil me setja lys på i Moster-seminaret gjennom foredrag og samtaler med gjestene leia av Øyvind Håbrekke frå Skaperkraft.

Olav Fykse Tveit er preses i Den Norske Kyrkja og medlem av Moster 2024 si Hovudkomité. I dette seminaret vil han prate om kva for ei rolle kyrkja har i arbeidet for menneskeverd og menneskerettar i dag. Både som preses og som tidlegare generalsekretær i Kyrkjenes Verdsråd, har han stort engasjement og erfaringar å bringa om demokrati og menneskerettar i urolege tider. Kva for nokre utfordringar møter folkekyrkja på i dag?

Jørn Øyrehagen Sunde, jurist og professor i rettshistorie, er ein aktiv foredragshaldar og samfunnsdebattant. Han har fått fleire prisar for framifrå formidling, og er fagspesialist hos oss i Moster 2024. På Moster-seminaret vil han ta utgangspunkt i «Modern Times» av Charlie Chaplin, og snakka om korleis institusjonelle system borne opp av lover, må ha eit moralsk fundament å frigjere og ikkje undertrykkje individet.

Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL. I dette seminaret vil ho prate om det livsynssopne samfunnet og om den generelle utviklinga i verda som ho meiner går i feil retning kva fridom angår.

Katherine Duarte har master i medievitskap og jobbar blant anna som berekraftrådgjevar i store selskap og som researcher i NRK. Katherine brenner for forskingsformidling og klimakommunikasjon, og i anledning verdas miljødag 5.juni, skal ho prate om kva for nokre utfordringar dette kan ha for demokratiet.

Øyvind Håbrekke er fagleg leiar i tankesmia Skaperkraft. Han er tidlegare stortingsrepresentant og statssekretær og har i mange år vore aktiv samfunnsdebattant på ei rekke område. Håbrekke er medlem i Temafagleg komite i Moster2024.

Moster-seminaret 2022 gjennomførast i samarbeid med Moster Amfi og kyrkjehistoriske senter, og er i år støtta av Bømlo kommune og Vestland fylkeskommune.

KJØP BILLETT HER

Jubileumsveka
>
MOSTER-SEMINARET 2022: Er fridommen trua?
MOSTER-SEMINARET 2022: Er fridommen trua?

MOSTER-SEMINARET 2022: Er fridommen trua?

Moster Amfi
Varigheit:
5
June
2022
13:00
16:00
Gratis
Junior
Utseld

Er fridommen trua? - samtalar om lovverk, demokrati og menneskerettar i urolige tider

Moster 2024 og Moster Amfi- og kyrkjehistoriske senter har gleda av å ønskje velkomen til Moster-seminaret 2022! Moster-seminaret har vore arrangert sidan 2016 og tar opp Moster si unike historie og tema knytt til staden. I seminar-rekka fram mot 1000-årsjubileet i 2024 vil verdisamtalen stå sentralt i arrangementa. Med innføring av Kristenretten starta eit verdiskifte, ein langsam prosess mot eit rettssamfunn med auka omsyn og tillit til individet, eit verdiskifte som har bidrege til å forma det Noreg me ser i dag. Desse verdiane vil me setja lys på i Moster-seminaret gjennom foredrag og samtaler med gjestene leia av Øyvind Håbrekke frå Skaperkraft.

Olav Fykse Tveit er preses i Den Norske Kyrkja og medlem av Moster 2024 si Hovudkomité. I dette seminaret vil han prate om kva for ei rolle kyrkja har i arbeidet for menneskeverd og menneskerettar i dag. Både som preses og som tidlegare generalsekretær i Kyrkjenes Verdsråd, har han stort engasjement og erfaringar å bringa om demokrati og menneskerettar i urolege tider. Kva for nokre utfordringar møter folkekyrkja på i dag?

Jørn Øyrehagen Sunde, jurist og professor i rettshistorie, er ein aktiv foredragshaldar og samfunnsdebattant. Han har fått fleire prisar for framifrå formidling, og er fagspesialist hos oss i Moster 2024. På Moster-seminaret vil han ta utgangspunkt i «Modern Times» av Charlie Chaplin, og snakka om korleis institusjonelle system borne opp av lover, må ha eit moralsk fundament å frigjere og ikkje undertrykkje individet.

Ingrid Rosendorf Joys er generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, STL. I dette seminaret vil ho prate om det livsynssopne samfunnet og om den generelle utviklinga i verda som ho meiner går i feil retning kva fridom angår.

Katherine Duarte har master i medievitskap og jobbar blant anna som berekraftrådgjevar i store selskap og som researcher i NRK. Katherine brenner for forskingsformidling og klimakommunikasjon, og i anledning verdas miljødag 5.juni, skal ho prate om kva for nokre utfordringar dette kan ha for demokratiet.

Øyvind Håbrekke er fagleg leiar i tankesmia Skaperkraft. Han er tidlegare stortingsrepresentant og statssekretær og har i mange år vore aktiv samfunnsdebattant på ei rekke område. Håbrekke er medlem i Temafagleg komite i Moster2024.

Moster-seminaret 2022 gjennomførast i samarbeid med Moster Amfi og kyrkjehistoriske senter, og er i år støtta av Bømlo kommune og Vestland fylkeskommune.

KJØP BILLETT HER