Arrangement
>
Pinsestemne i Moster Amfi
Pinsestemne i Moster Amfi

Pinsestemne i Moster Amfi

Moster Amfi
19
May
2024
11:00
19
May
2024
15:45

Søndag 19. mai kl. 11.00, blir det storstilt feiring med takksemd over tusen år med nasjonal kyrkje! Her vil Felleskristen komité samle alle kristne i regionen til markering av kristen einskap med gudsteneste og eiga barneopplegg. Det blir matpause i fellesskap og korte seminarinnlegg. Dagen blir avslutta med bønnestund på korshøgda.

Program
Denne dagen vil bli prega av Guds ord, mykje song og bønn.

  • Me startar med eit flott Pinsemøte der Øystein Gjerme er hovudtalar og Sveinung Hølmebakk deltek med song
  • Etter møtet står Cafe’en i Amfiet klar for sal av mat og ulikt for dei som ønskjer det
  • Etter matpausen blir det ein panelsamtale med ulike gjester, der det blir reflektert over kva Kristenretten betyr for Noreg historisk og i dag. Nokre av gjestene som deltek i dette panelet er m.a. Øystein Gjerme (Leiar i Pinsebevegelsen), forfattar Ole Petter Erlandsen og skribent i Dagen Sofie Braut. Det vil også bli mogleg å komma med spørsmål til samtalen.
  • Me avsluttar dagen på Vetahaugen med bøn for Noreg.

Dagsprogram - Moster Amfi
Pinsemøte                    kl. 11:00
Matpause                     kl. 12:30
Panelsamtale               kl. 13:30-14:50
Bønn på Vetahaugen  kl. 15:15-15:45

Påmelding – reservert plass
Me har valt å ha påmelding gjennom Checkin.no for å sikra at de som kjem langvegsfrå kan vera garantert sitjeplass i Amfiet. Det kostar ikkje noko, men det vil bli kollekt for å dekkja kostnadene denne dagen. Oppmøte for dei som har reservert plass, er seinast kl. 10:45. Etter det vil det vera opna for dei som eventuelt ikkje har meldt seg på.

Pinsefest for barna (6-12 år)
Dette blir ein dag fylt med musikk, leik og andakt! Barna blir med på Pinsestevnet i Amfiet dei første 15 minutta, deretter felles marsj til Mini-amfiet. Arrangementet er tiltenkt born frå 6-12 år. Eigen påmelding via Checkin.no

Arrangør: Felleskristen komité

Jubileumsveka
>
Pinsestemne i Moster Amfi
Pinsestemne i Moster Amfi

Pinsestemne i Moster Amfi

Moster Amfi
19
May
2024
11:00
19
May
2024
15:45

Søndag 19. mai kl. 11.00, blir det storstilt feiring med takksemd over tusen år med nasjonal kyrkje! Her vil Felleskristen komité samle alle kristne i regionen til markering av kristen einskap med gudsteneste og eiga barneopplegg. Det blir matpause i fellesskap og korte seminarinnlegg. Dagen blir avslutta med bønnestund på korshøgda.

Program
Denne dagen vil bli prega av Guds ord, mykje song og bønn.

  • Me startar med eit flott Pinsemøte der Øystein Gjerme er hovudtalar og Sveinung Hølmebakk deltek med song
  • Etter møtet står Cafe’en i Amfiet klar for sal av mat og ulikt for dei som ønskjer det
  • Etter matpausen blir det ein panelsamtale med ulike gjester, der det blir reflektert over kva Kristenretten betyr for Noreg historisk og i dag. Nokre av gjestene som deltek i dette panelet er m.a. Øystein Gjerme (Leiar i Pinsebevegelsen), forfattar Ole Petter Erlandsen og skribent i Dagen Sofie Braut. Det vil også bli mogleg å komma med spørsmål til samtalen.
  • Me avsluttar dagen på Vetahaugen med bøn for Noreg.

Dagsprogram - Moster Amfi
Pinsemøte                    kl. 11:00
Matpause                     kl. 12:30
Panelsamtale               kl. 13:30-14:50
Bønn på Vetahaugen  kl. 15:15-15:45

Påmelding – reservert plass
Me har valt å ha påmelding gjennom Checkin.no for å sikra at de som kjem langvegsfrå kan vera garantert sitjeplass i Amfiet. Det kostar ikkje noko, men det vil bli kollekt for å dekkja kostnadene denne dagen. Oppmøte for dei som har reservert plass, er seinast kl. 10:45. Etter det vil det vera opna for dei som eventuelt ikkje har meldt seg på.

Pinsefest for barna (6-12 år)
Dette blir ein dag fylt med musikk, leik og andakt! Barna blir med på Pinsestevnet i Amfiet dei første 15 minutta, deretter felles marsj til Mini-amfiet. Arrangementet er tiltenkt born frå 6-12 år. Eigen påmelding via Checkin.no

Arrangør: Felleskristen komité