Arrangement
>
Kulturkirken Jakob: Grunnlova sine «kristne og humanistiske» verdier - verdier for alle?
Kulturkirken Jakob: Grunnlova sine «kristne og humanistiske» verdier - verdier for alle?

Kulturkirken Jakob: Grunnlova sine «kristne og humanistiske» verdier - verdier for alle?

Kulturkirken Jakob
7
February
2024
19:00

I 2024 markerar vi at det er 1000 år sidan Olav den heilage innførte kristenretten på Moster. Med dette feirar vi starten på rettsstaten Noreg. Vi vil dette året fokusere på verdiane som Noreg er bygga på og løfte fram den store samtalen om kva Noreg skal vere i framtida, og legge til rette for debatt om samfunnet vi lever i.

I grunnloven §2 står det «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane».

Med dette som utgangspunkt spør vi:
Grunnlovens «kristne og humanistiske» verdier - verdier for alle?

Skodespelar Svein Tindberg vil framføre utdrag frå forestillina «Abrahams barn» frå Det Norske Teatret, artist Marthe Valle deltek i samtale og med song, og professor Jørn Øyrehagen Sunde innleiar om temaet «Om verdigrunnlaget».

I verdisamtalen som leias av Håkon Haugsbø, deltek også både biskop Kari Mangrud Alvsvåg (Den norske kirke), Imam Faruk Terzic (Muslimsk dialognettverk), seniorrådgiver Nancy Lystad Herz (Human Etisk Forbund), med fleire.

Arrangementet leias av generalsekretær Erhard Hermansen frå Norges Kristne Råd og fung. generalsekretær Niels Fredrik Skarre i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Dørene opnar 18.30 og er ope for alle.

KJØP BILLETTAR HER.

(Billettpris kr. 119 inkl. billettavgift)

Verdisamtalen er i regi av Norges Kristne Råd, Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn og 1000-årsjubileet Moster 2024.

Arrangementet er også støtta av stiftelsen Fritt Ord.

Jubileumsveka
>
Kulturkirken Jakob: Grunnlova sine «kristne og humanistiske» verdier - verdier for alle?
Kulturkirken Jakob: Grunnlova sine «kristne og humanistiske» verdier - verdier for alle?

Kulturkirken Jakob: Grunnlova sine «kristne og humanistiske» verdier - verdier for alle?

Kulturkirken Jakob
Varigheit:
7
February
2024
19:00
21:00
Gratis
Junior
Utseld

I 2024 markerar vi at det er 1000 år sidan Olav den heilage innførte kristenretten på Moster. Med dette feirar vi starten på rettsstaten Noreg. Vi vil dette året fokusere på verdiane som Noreg er bygga på og løfte fram den store samtalen om kva Noreg skal vere i framtida, og legge til rette for debatt om samfunnet vi lever i.

I grunnloven §2 står det «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane».

Med dette som utgangspunkt spør vi:
Grunnlovens «kristne og humanistiske» verdier - verdier for alle?

Skodespelar Svein Tindberg vil framføre utdrag frå forestillina «Abrahams barn» frå Det Norske Teatret, artist Marthe Valle deltek i samtale og med song, og professor Jørn Øyrehagen Sunde innleiar om temaet «Om verdigrunnlaget».

I verdisamtalen som leias av Håkon Haugsbø, deltek også både biskop Kari Mangrud Alvsvåg (Den norske kirke), Imam Faruk Terzic (Muslimsk dialognettverk), seniorrådgiver Nancy Lystad Herz (Human Etisk Forbund), med fleire.

Arrangementet leias av generalsekretær Erhard Hermansen frå Norges Kristne Råd og fung. generalsekretær Niels Fredrik Skarre i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.

Dørene opnar 18.30 og er ope for alle.

KJØP BILLETTAR HER.

(Billettpris kr. 119 inkl. billettavgift)

Verdisamtalen er i regi av Norges Kristne Råd, Samarbeidsrådet for tros- og livsynssamfunn og 1000-årsjubileet Moster 2024.

Arrangementet er også støtta av stiftelsen Fritt Ord.