Arrangement
>
Verdiseminar om Grunnlovens § 2
Verdiseminar om Grunnlovens § 2

Verdiseminar om Grunnlovens § 2

Kulturkirken Jakob
7
February
2024
16:00

I grunnloven §2 står det «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane».

I forbinding 1000–års jubileet for kristenretten i 2024 med overskriften: «Feire fortid – forme framtid» har vi fokus på verdiar i lovverk og samfunn.

I denne sammenheng inviterer vi til gratis verdiseminar i Oslo, kor vi ønskjer å belyse og drøfte kva som ligg i formuleringa i § 2 i Grunnloven og korleis desse verdiane kan vere til hjelp i vårt arbeid med å finne gode løysingar på aktuelle utfordringar i dag.

Praktisk om seminaret:

Stad: Kulturkirken Jakob, Hausmanns gate 14.

Når: Onsdag 7. februar kl. 16.00 – 18.00

GRATIS / OPE FOR ALLE

Fagleg seminar-leiar: Trond Bakkevig

Innleiingar ved paneldeltakarar: Professor Dag Michalsen, Juridisk Fakultet (UiO), Bente Sandvig, spesialrådgjevar i Human-etisk forbund, Kristin Gunleiksrud Raaum, generalsekretær Norske kirkeakademier, biskop emeritus Halvor Nordhaug, samt Usman Amad Mushtaq, politiker, lege og muslim, som paneldeltakar.

Det vil bli anledning til spørsmål og kommentarer frå seminardeltakarane.

Om du ønskjer å delta på seminaret, er du velkomen til å gi en tilbakemelding til prosjektleiar Svein Arne Theodorsen.

 

Arrangør: Moster 2024 AS

Jubileumsveka
>
Verdiseminar om Grunnlovens § 2
Verdiseminar om Grunnlovens § 2

Verdiseminar om Grunnlovens § 2

Kulturkirken Jakob
Varigheit:
7
February
2024
16:00
18:00
Gratis
Junior
Utseld

I grunnloven §2 står det «Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanistiske arven vår. Denne grunnlova skal tryggje demokratiet, rettsstaten og menneskerettane».

I forbinding 1000–års jubileet for kristenretten i 2024 med overskriften: «Feire fortid – forme framtid» har vi fokus på verdiar i lovverk og samfunn.

I denne sammenheng inviterer vi til gratis verdiseminar i Oslo, kor vi ønskjer å belyse og drøfte kva som ligg i formuleringa i § 2 i Grunnloven og korleis desse verdiane kan vere til hjelp i vårt arbeid med å finne gode løysingar på aktuelle utfordringar i dag.

Praktisk om seminaret:

Stad: Kulturkirken Jakob, Hausmanns gate 14.

Når: Onsdag 7. februar kl. 16.00 – 18.00

GRATIS / OPE FOR ALLE

Fagleg seminar-leiar: Trond Bakkevig

Innleiingar ved paneldeltakarar: Professor Dag Michalsen, Juridisk Fakultet (UiO), Bente Sandvig, spesialrådgjevar i Human-etisk forbund, Kristin Gunleiksrud Raaum, generalsekretær Norske kirkeakademier, biskop emeritus Halvor Nordhaug, samt Usman Amad Mushtaq, politiker, lege og muslim, som paneldeltakar.

Det vil bli anledning til spørsmål og kommentarer frå seminardeltakarane.

Om du ønskjer å delta på seminaret, er du velkomen til å gi en tilbakemelding til prosjektleiar Svein Arne Theodorsen.

 

Arrangør: Moster 2024 AS