For skular

Her kjem oppgåvesett og undervisningsopplegg for ulike nivå til skuleåret 2023/24 knytt til kristenretten og jubileet.


Førebels kan du sjekke ut Tidsreisa som tek oss gjennom 1000 år fram til i dag.

Velkommen til Tidsreisa!


Vi har også laga ein kahoot-quiz som passar for 5. trinn og oppover.

Kva veit de om verdiane og historia bak 1000-årsjubileet på Moster i 2024?

Link til lærarane her!