Opplasting av video

Følg desse stega for å laste opp video til Moster 2024

1. Samtykke

Gje ditt samtykke kjapt til at videoar av deg eller dine barn kan publiserast i Moster 2024 sine kanalar.

NB! Alle medverkarar må sende inn samtykkeskjema og oppgje tittel på filmen dei medverkar til i skjemaet.

Om du er 15 år eller eldre vel du «Gje ditt samtykke».

Om du er forelder og skal gje samtykke på vegne av dine barn mellom 0–14 år, vel du knappen «For barn 0–14 år». Er du sjølv mellom 0–14 år vel du «For barn 0–14 år» og fyller den ut saman med foreldra dine.

2. Last opp video

Gå til videoopplasting

3. Ferdig!