Felleskristen Komité

Felleskristen Komité er en prosjektgruppe som består av alle de ulike menighetene i Den norske kirke på Bømlo, bedehuset på Moster, og alle de frie forsamlingene på Bømlo.

Det nasjonale rettsjubiléet «Moster 2024» vil stå ansvarlig for de fleste markeringene, men vi som kristne på Bømlo ønsker å støtte opp positivt rundt jubiléet. Vi etablerte derfor våren 2022 «Felleskristen Komité» for å; informere, inspirere og koordinere feiringen av den kristne arven av 1000 år med Kristenrett i Norge.

For organisering, se nederst.

Formål for arbeidet

  • Be for Norge, og kalle til bønn der Gud fortsatt skal være «Bygningsmannen»
  • Fremme Guds rike ved å styrke og velsigne den kristne enheten
  • Vitne om at Gud, Jesus og Den Hellige Ånd er en realitet i dag – et levende håp til evig liv
  • Være en aktiv påvirker for at betydningen av kristenretten får positiv oppmerksomhet i mediene, i kulturlivet, i politikken, i akademia og i kristne miljøer.

Målsetning

Hovedmålsettingen for komitéen er å samle kristen-Norge forsommeren 2024 på Moster til åndelig markering av vår kristne lovtradisjon, vitalisere den kristne kulturarven fra det historiske som skjedde på Moster i 1024, samt korrigere den allmenne oppfatningen av kristningens innhold i det norske folk.

Dette forsøker vi på gjennom å følge to spor:

  1. Rettsjubiléet skal handle om verdiene; rettferdighet, barmhjertighet, frihet og menneskeverd. Som kristne vil vi fortelle at disse verdiene har sin opprinnelse i Evangeliet og i Jesu undervisning.
  2. Som kristne ønsker vi å løfte frem følgende viktige elementer i Guds rikes fremgang; Bønn, kristen enhet, og kraften i den enkeltes vitnesbyrd.

Vi vurderer Kristenrettsjubiléet til neste år som en unik anledning til å endre det narrative som fortelles om Norge - hvor rettsjubiléet skal ha fokus på; nasjonsbygging, helgenkongen og den maktmessige siden av kristningen.  Sagt på en annen måte; om vi – det store VI – klarer å formidle en annen (og sannere) historie om det viktige retningsskiftet som skjedde på Moster i 1024, vil også senere jubiléer kunne få en annen valør.


Det er viktig for oss å understreke at feiringen av de (genuint) kristne verdiene ikke er en feiring spesifikt for oss kristne - det er vår nasjons felles verdier og feiring – samtidig som det er viktig å løfte frem at den etikken vi bygger på - er fundamentert i evangeliet om Jesus Kristus.

Arrangement der Felleskristen Komité er involvert

Ressurser

Organisasjoner vi samarbeider med  

Bønneemne

🙏 Be for arbeidet frem til jubileumsfestdagene på Moster i 2024 – at Guds frelsesplan for Norge skal skje!

🙏 Be om at Felleskristen Komité får gå i ferdiglagte gjerninger

🙏 Be for forberedelsene rundt Pinsestevnet i Amfiet søndag19. mai

🙏 Be om at Gud forbereder menighetene i Sunnhordland & Haugalandet til Pinsestevnet neste år

🙏 Be for Nasjonalt Bønneråd & UiO - for deres planlegging av neste års bønnekonferanse

🙏 Be for programkomité-arbeidet for arrangementene «På grensa til Lovsong» & «LIVE med venner»

🙏 Be om at involverte menigheter på Bømlo fremskaffer frivillig til sentrale dugnadsoppgaver

🙏 Be om at vi klarer å reise sponsormidler slik at vi kan dokumentere jubiléet for etterslektene

🙏 Be for alle de organisasjoner som Felleskristen Komité samarbeider med

🙏 Be om fortsatt gode samtaler med de nasjonale kirkelige kirkesamfunn og organisasjonene – og at de evner å aktualisere tematikken rundt Kristenretten i egen organisasjon.

Har du bønneemne? Send de til bønneansvarlig Jens Thoresen tlf. 474 15 864

Kontakt oss

Ønsker du besøk av oss for tale- og informasjonsoppdrag?

Kontakt komitéleder Haakon Georg Moe på tlf. 957 48 671, eller send en e-post: kristenretten@gmail.com

Gi en gave til våre samarbeidende organisasjoner!

Dersom vårt prosjektregnskap viser et overskudd, skal det tilfalle følgende ideelle organisasjoner:

Gave gis på VIPPS til 83392, og merk beløpet med Konto 7201.

Vi benytter VIPPS-kontoen til vår regnskapsfører; Kristent Fellesskap Bømlo.

Organisasjon

Styringsgruppe

Geirr Standal (leder, Sion, Mosterhamn)

Edgar Vorland (nestleder, Kristent Fellesskap, Bømlo)

Asbjørn Gundersen og Trygve Leigland (Den norske kirke)

Odd Tore Sønstabø (Pinsemenigheten, Klippen)

Knut Fauskanger (Salem, Moster)

Jarle Sortland (Pinsemenigheten, Betania, Mosterhamn)

Hovedkomité

Haakon Georg Moe (leder)

Torbjørn Hammersland (nestleder)

Aksel Lygre

Jon Andreas Tjentland

Jakob Vedøy

Ole Petter Erlandsen (faglig rådgiver).

Produksjonsledere

- Pinsestevnet: Aksel Lygre (tlf. 918 07 024)

- Bønnekonferansen: Jens Thoresen (tlf. 474 15 864)

- Gospel & Talkshow «På grensa til lovsong»: Jon Andreas Tjentland (tlf. 905 16 472)

- Talkshow «Kristenretten»: Torbjørn Hammersland (tlf. 922 10 929)

- Christian Radich-besøket: Haakon Georg Moe (tlf. 957 48 671)

- Jubileumsfinalen «Himmelske toner»: Haakon Georg Moe (tlf. 957 48 671)

Støtte/support på særskilte områder

- Sponsorstrategi/-produktutvikling: Arne Stenersen / Håkon Tolås

- Sponsorsalg: Styringsgruppen

- Forbønnstjeneste: Jens Thoresen

- Overnatting: Jakob Vedøy

- Bespisning: Torbjørn Hammersland

- Transport rådgivning: Atle Nygård

- Rigging/dugnad: Jakob Vedøy

- Grafiske tjenester: Jon Olav Rolfsnes

- HMS: Haakon Georg Moe

- Presse kontakt: Haakon Georg Moe

- Regnskap: Atle Nygård