Bli frivillig

Endeleg opnar vi for påmelding som frivillig til Jubileumsveka og Moster 2024. Feiringa startar onsdag 29. mai og held på fram til søndag 02. juni.

Meir info om programmet finn du her.

Moster 2024 søker difor frivillige til mange ulike oppgåver og postar i Jubileumsveka. Dette vert ei stor og spanande feiring med arrangement, utstillingar, matopplevingar og mykje anna og det er stort behov for frivillige til alle slags oppgåver.

Dersom du ikkje er tilgjengeleg under sjølve gjennomføringa, frykt ei, vi treng alltid hjelp både før og etter. Nedanfor kan du sjå ei oversikt over dei ulike typane oppgåver ein kan søke på som frivillig. Og til høgre finn du søknadsskjemaet du brukar for å sende inn søknad. (På mobil ligg det under.)

NB: Vi har ei nedre aldersgrense på 15 år for frivillige. Men send ein mail om du ønskjer å bidra!

Påmeldinga er bindande og du vil få svar fortløpande.

Roller

Parkering

Parkeringsvaktenebidreg til god og trygg trafikkflyt under Jubileumsveka. Her er det ynskjeleg at du kan bidra fleire dagar slik at parkering og trafikk går som smurt heile veka og det ikkje er så store endringar i gruppa.

Matservering

Matservering gjeld hovudsakleg servering av mat til crew, artistar og gjester. Det kan òg være snakk om sal og servering i kiosk- og kafé. Denne gruppa kokar også kaffi og te og passar på at dette er på plass på dei ulike områda.

Runner

Ein runner er ein assistent som har som hovudoppgåve å bringe og hente utstyr og anna. Dette er ein til tider hektisk jobb så her er det lurt å like høgt tempo.

Teknisk og rigg

Teknisk og rigg er ein viktig jobb under Jubileumsveka. Det er mange som skal inn og ut av amfiet, samt at det er arrangement rundt omkring på Moster. Då trengs det hendige folk som er klare for nokre tunge løft og litt teknisk arbeid.

Transport

Det er svært mange som skal fraktast til og frå Moster i Jubileumsveka. Dersom du har bil og moglegheit til å stille opp som sjåfør er dette jobben for deg. Dersom du i tillegg ikkje har tid heile eller halve dagar kan vi likevel sette deg opp på dei køyreturane som passar.

Vakthald

Med så mykje folk og så mykje gjester er det naturleg at vi treng vakthald. Dette gjeld både på arrangementa som går føre seg og på området generelt.

Klar for alt

Dette er den såkalla potetposten, for dei som er klare for ei kva som helst oppgåve. Kanskje som runner ein dag og matservering ein annan eller noko heilt anna. Mange behov dukkar opp der og då, då er det godt med nokon som er «klar for alt».

Miljøpatrulje

Miljøpatrulje har ansvar for at området ser fint, ryddig og reint ut. Her vil det væra rutine på sjekk av mattelt, bossdunkar og toalett.

Roller

Parkering

Parkeringsvaktenebidreg til god og trygg trafikkflyt under Jubileumsveka. Her er det ynskjeleg at du kan bidra fleire dagar slik at parkering og trafikk går som smurt heile veka og det ikkje er så store endringar i gruppa.

Matservering

Matservering gjeld hovudsakleg servering av mat til crew, artistar og gjester. Det kan òg være snakk om sal og servering i kiosk- og kafé. Denne gruppa kokar også kaffi og te og passar på at dette er på plass på dei ulike områda.

Runner

Ein runner er ein assistent som har som hovudoppgåve å bringe og hente utstyr og anna. Dette er ein til tider hektisk jobb så her er det lurt å like høgt tempo.

Teknisk og rigg

Teknisk og rigg er ein viktig jobb under Jubileumsveka. Det er mange som skal inn og ut av amfiet, samt at det er arrangement rundt omkring på Moster. Då trengs det hendige folk som er klare for nokre tunge løft og litt teknisk arbeid.

Transport

Det er svært mange som skal fraktast til og frå Moster i Jubileumsveka. Dersom du har bil og moglegheit til å stille opp som sjåfør er dette jobben for deg. Dersom du i tillegg ikkje har tid heile eller halve dagar kan vi likevel sette deg opp på dei køyreturane som passar.

Vakthald

Med så mykje folk og så mykje gjester er det naturleg at vi treng vakthald. Dette gjeld både på arrangementa som går føre seg og på området generelt.

Klar for alt

Dette er den såkalla potetposten, for dei som er klare for ei kva som helst oppgåve. Kanskje som runner ein dag og matservering ein annan eller noko heilt anna. Mange behov dukkar opp der og då, då er det godt med nokon som er «klar for alt».

Miljøpatrulje

Miljøpatrulje har ansvar for at området ser fint, ryddig og reint ut. Her vil det væra rutine på sjekk av mattelt, bossdunkar og toalett.

Vilkår

For å kunne melde seg som frivillig i Moster 2024 må ein godta vilkåra nedanfor.

Du som frivillig er plikta:

  • å gjennomføre dei oppgåver du vert sett til og har godkjent.
  • å møte opp til avtalt tid.
  • å bidra til eit godt og trygt miljø for alle involverte.
  • å væra ein representant for jubileet og Moster 2024.

Påmeldinga er bindande.

Arrangementer

Ekskursjon til Moster

19
.
April
2024
Billetter og info

Utstilling: Familieliv på fyr

24
.
February
2024
Billetter og info

Vikinglandsby under Jubileumsveka

31
.
May
2024
Billetter og info

Festkonsert med Marthe Wang og Ten Sing

30
.
May
2024
Billetter og info

Jubileumsforestillinga «I slik ei natt» (EKSTRA FORESTILLING)

30
.
May
2024
Billetter og info

Verdiseminar om Grunnlovens § 2

7
.
February
2024
Billetter og info

Grunnlovens «kristne og humanistiske» verdier - verdier for alle?

7
.
February
2024
Billetter og info

Forfattarsamtale med Bjørn Sortland på Stord folkebibliotek

11
.
January
2024
Billetter og info

Boklansering med Bjørn Sortland på Bømlo folkebibliotek

10
.
January
2024
Billetter og info

International Conference: Moster 1024 - «Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway»

17
.
April
2024
Billetter og info

Seglas frå Moster til Oslo med Christian Radich

1
.
June
2024
Billetter og info

@ragnarok08

31
.
January
2024
Billetter og info

Bønnekonferanse (24 - 26. Mai)

24
.
May
2024
Billetter og info

Talkshow «LIVE med venner - SPESIAL» / Temakveld: Kristenretten

1
.
June
2024
Billetter og info

Jubileumsfinalen «Himmelske tonar i 1000 år»

2
.
June
2024
Billetter og info

Pinsestemne i Moster Amfi

19
.
May
2024
Billetter og info

Festkonsert med Bernhoft

1
.
June
2024
Billetter og info

TEMAKVELD: «Kristenretten - meir enn ein bagatell?»

23
.
November
2023
Billetter og info

Innsikt før «Oresteia» - Ætt, ære og hemn

27
.
September
2023
Billetter og info

Midsnattsgudsteneste i Moster gamle kyrkje

1
.
June
2024
Billetter og info

Seglas frå Oslo til Moster med Christian Radich

28
.
May
2024
Billetter og info

UTSTILLINGSOPNING: Vandreutstilling i Moster Amfi

3
.
June
2023
Billetter og info

MOSTRADAGANE 2023

2
.
June
2023
Billetter og info

MOSTER-SEMINARET 2023: Frå makt til rett - og tilbake igjen?

4
.
June
2023
Billetter og info

FOREDRAG I MOSTER GAMLE KYRKJE: Frå kristenrett i 1024 til Landslov i 1274

3
.
June
2023
Billetter og info

VANDREUTSTILLING: Miserabiles Personae - dei svake i samfunnet

3
.
June
2023
Billetter og info

Moster-seminaret 2024: Verdisamtalar i jubileumsveka

29
.
May
2024
Billetter og info

Opning av «Nye Vetahaugen»

1
.
June
2024
Billetter og info

Festkonsert med KORK og Ingebjørg Bratland (UTSELD)

31
.
May
2024
Billetter og info

Jubileumsforestillinga «Elden melder»

29
.
May
2024
Billetter og info

Mostratinget - Verdisamtale om fortid og framtid

2
.
June
2024
Billetter og info

Jubileumsforestillinga «I slik ei natt» (UTSELD)

2
.
June
2024
Billetter og info

Økumenisk festgudsteneste (UTSELD)

2
.
June
2024
Billetter og info

Festkonsert for barn og unge med William og emma

1
.
June
2024
Billetter og info

Jubileumsfeiring med KORK / «Mostrasuite» (UTSELD)

1
.
June
2024
Billetter og info

Jubileumskonsert og talkshow «På grensa til lovsong» med Bømlo Gospel

31
.
May
2024
Billetter og info

Hekseringen

4
.
August
2022
Billetter og info

LAND

26
.
August
2022
Billetter og info

MOSTER-SEMINARET 2022: Er fridommen trua?

5
.
June
2022
Billetter og info

MOSTER-SEMINARET / UNG - status psykisk helse 2022

13
.
June
2022
Billetter og info

Daniel Kvammen i Moster Amfi / Mostradagane 2022

5
.
June
2022
Billetter og info