Om Moster 2024 AS

Moster 2024 AS har som oppgåve å planlegge og gjennomføre 1000-årsjubiléet i 2024.

Moster 2024 AS er eigd av Bømlo kommune og Vestland fylkeskommune.

Styret

Styret i Moster 2024 AS:

Styreleiar:

 • Per Bjørn Habbestad

Styremedlemmer:

 • Magne Rommetveit
 • Nina Meldahl Olsen
 • Petter Steen jr.
 • Svein Arne Theodorsen
 • Mette Heidi Bergsvåg
 • Jane Cathrin Særsten Jünger

Varamedlemmer:

 • Marianne Eidesvik
 • Bjørn Asle Teige
 • Siri Klokkerstuen

Tilsette

Dagleg leiar:

 • Elsa Aanensen

Kontakt


Komitear

Vi har våren/sommaren 2021 invitert ei rekke menneske med inn i arbeidet med planlegginga av jubileet. Moster 2024 har som målsetting å skape produksjon, prosjekt og arrangement innanfor fleire fagfelt med eit bredt nedslagsfelt.

Hovudkomité

Øyvind Halleraker, komitéleiar

Magne Rommetveit (styremedlem Moster 2024 AS)

Liv Kari Eskeland

Odd Harald Hovland

Jon Askeland

Sammy Olsen

Per Morten Ekerhovd

Bjørn Håvard Bjørklund

Olav Fykse Tveit

Halvor Nordhaug

Ragna Sofie Grung Moe

Arild Steinsland

Linda Hellen

Ola Mestad

Tora Haslum Myklebust

Kajsa Røksund

Gerd Nancy Notland

Knut Martens

Historisk fagkomité

Anne Irene Risøy, komitéleiar

Anna Elisa Tryti

Oddvar Johan Jensen

Øystein Morten

Torstein Jørgensen

Torgeir Landro

Anders Winroth

Temafagleg komité

Svein Arne Theodorsen, komitéleiar (styremedlem Moster 2024 AS)

Petter Steen jr. (styremedlem Moster 2024 AS)

Morten Eriksen

Øyvind Håbrekke

Bjørg Agasøster

Harald Rydland

Barn og unge fagkomité

Lene Borgen Waage, komitéleiar

Jane Jünger (styremedlem Moster 2024 AS)

Bente Opheim

Stein Høyland

Ann Iren Skjøtskift Dahl

Johanne Øvstebø Tvedten

Laila H. Røksund


Kunstfagleg komité

Per Bjørn Habbestad, komitéleiar (styreleiar Moster2024 AS)

Nina Meldahl Olsen (styremedlem Moster 2024 AS)

Øystein Kausrud

Hanne Jacobsen

Cecilie Lundsholt

Brynjar Stautland

Øystein Lund Olafsen

Helga Anspach

Ronny Bjørnar Skaar