Om Moster 2024 AS

Moster 2024 AS har som oppgåve å planlegge og gjennomføre 1000-årsjubiléet i 2024.

Moster 2024 AS er eigd av Bømlo kommune og Vestland fylkeskommune.

Styret

Styret i Moster 2024 er per oktober 2020 et interimstyre med desse medlemmene:

  • Vanja Espeland, personalsjef Bømlo kommune
  • Bjørn Håvard Bjørklund, kommunalsjef Bømlo kommune
  • Per Morten Ekerhovd, fylkesdirektør Vestland fylkeskommune

Ansatte

Elsa Aanensen, Dagleg leiar

Kontakt