Illustrasjon av Moster 2024 Logo

Moster 2024

Feira fortid - forma framtid!

Frå maktsamfunn til rettssamfunn - Kristenretten 1000 år

Oppdag korleis Noreg vart til frå 1024 til 2024!

Kva heltar og hendingar gjorde det mogleg?

Start tidsreisa

Jubileumsveka 2024

Aktuelt

Bli kjent med jubiléet

Kva feirar vi med 1000-årsjubiléet?

Kristenretten

I 2024 markerer vi at det er 1000 år sidan Olav Den Heilage innførte Kristenretten på Moster. Dette blei starten på viktige prosessar for landet vårt, som leda fram mot rettsstaten Noreg.

Barn og unge

Moster 2024 er eit 1000-årsjubileum for heile landet som har eit ekstra fokus på barn og unge.

Verdiar

Jubiléet skal fokusera på verdiane Noreg er bygd på og lyfte fram den store samtalen om kva Noreg skal vere i framtida.

Lær meir om jubiléet

Arrangementer

LAND av Anna-Lise Marie Hearn

1
.
June
2024
Billetter og info

«Moster iz da thing!» ei familieforestilling

2
.
June
2024
Billetter og info

«Moster iz da thing!» ei familieforestilling

2
.
June
2024
Billetter og info

«Moster iz da thing!» ei familieforestilling

1
.
June
2024
Billetter og info

Føredraget «Kva kan stokk og stein fortelje deg?»

1
.
June
2024
Billetter og info

Formidling av mellomaldermusikk for barn

2
.
June
2024
Billetter og info

Formidling av mellomaldermusikk for barn

1
.
June
2024
Billetter og info

Formidling av mellomaldermusikk for barn

1
.
June
2024
Billetter og info

Hærkamp med Olavs menn

2
.
June
2024
Billetter og info

Hærkamp med Olavs menn

1
.
June
2024
Billetter og info

Hærkamp med Olavs menn

1
.
June
2024
Billetter og info

FØNIKS av Marit Loe Bjørnstad

2
.
June
2024
Billetter og info

Jakten på gullkorset! (Vandreteater for barnefamiliar)

1
.
June
2024
Billetter og info

Jakten på gullkorset! (Vandreteater for barnefamiliar)

1
.
June
2024
Billetter og info

GANDR - Danseforestilling med FRIKAR

31
.
May
2024
Billetter og info

Opning av permanent utstilling i nybygget - «Frå makt til rett - kven har makt?»

1
.
June
2024
Billetter og info

Opning av Tidskapsel Shetland/Noreg

31
.
May
2024
Billetter og info

Utstillingar og omvisningar

28
.
May
2024
Billetter og info

Kronprinsparets besøk på Moster

1
.
June
2024
Billetter og info

Danseforestillinga Vingespenn

2
.
June
2024
Billetter og info

Gratis båttur med vikingskip

1
.
June
2024
Billetter og info

Ope naust / Trebåtmiljø

1
.
June
2024
Billetter og info

TV-sending «Live med venner Spesial»

1
.
June
2024
Billetter og info

Historia som kompass?

27
.
May
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «Oppsummering av Moster 2024»

2
.
June
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «Heim – verdien i å vende tilbake»

2
.
June
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «The Values of the Church»

2
.
June
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «The Church’s Role in Society»

2
.
June
2024
Billetter og info

Kjenner vi historia vår?

23
.
May
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «Om krig og fred»

1
.
June
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «Korleis verdisetje natur?»

1
.
June
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «Har vi eit samfunn som ivaretar mangfaldet?»

1
.
June
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «Frå makt til rett – rolla til domstolane i Europa»

1
.
June
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «Klimaomstilling og rettferd»

1
.
June
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «Korleis utfordrar arven frå Moster oss i dag, sett med katolske auge?»

1
.
June
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «Grunnlova sine kristne og humanistiske verdiar – verdiar for alle?»

31
.
May
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «Kva hende eigentleg på Moster i 1024?»

31
.
May
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «Kva har kristenretten gjort med Noreg?»

31
.
May
2024
Billetter og info

Verdisamtalen «The Returning of the Right of Might»

1
.
June
2024
Billetter og info

Føredrag med Jørn Øyrehagen Sunde «Olav Haraldsson som politikar og kristninga som politikk»

1
.
June
2024
Billetter og info

Føredraget «Kva kan stokk og stein fortelje deg?»

1
.
June
2024
Billetter og info

Art performance «From Breath»

1
.
June
2024
Billetter og info

Verdiseminaret «Verdiar i vår kulturarv»

31
.
May
2024
Billetter og info

Verdiseminaret «Verdiar i lokaldemokratiet»

29
.
May
2024
Billetter og info

Verdiseminaret «Verdiar i næringslivet»

30
.
May
2024
Billetter og info

TV-sending «God ettermiddag, Norge!»

1
.
June
2024
Billetter og info

Verdisamtale «Vendepunkt»

1
.
June
2024
Billetter og info

Velkomstseremoni for seilskuten Christian Radich

31
.
May
2024
Billetter og info

Gregoriansk korkonsert med Consortium Vocale

1
.
June
2024
Billetter og info

Strøyming av økumenisk festgudsteneste i Verditeltet

2
.
June
2024
Billetter og info

Open seglskute Christian Radich

1
.
June
2024
Billetter og info

Kunstutstilling «denne freden»

28
.
May
2024
Billetter og info

Barnas Pinsestevne

19
.
May
2024
Billetter og info

Morgonsong på Vetahaugen

2
.
June
2024
Billetter og info

GANDR - Danseforestilling med FRIKAR

31
.
May
2024
Billetter og info

«Moster iz da thing!» ei familieforestilling

1
.
June
2024
Billetter og info

Jakten på gullkorset! (Vandreteater for barnefamiliar)

1
.
June
2024
Billetter og info

FØNIKS av Marit Loe Bjørnstad

2
.
June
2024
Billetter og info

LAND av Anna-Lise Marie Hearn

1
.
June
2024
Billetter og info

Intimkonsert med Østerlide

28
.
May
2024
Billetter og info

Skuleframsyning av Mostraspelet "I slik ei natt"

29
.
May
2024
Billetter og info

Ekskursjon til Moster

19
.
April
2024
Billetter og info

Utstilling: Familieliv på fyr

24
.
February
2024
Billetter og info

Vikinglandsby under Jubileumsveka

1
.
June
2024
Billetter og info

Festkonsert med Marthe Wang og Ten Sing

30
.
May
2024
Billetter og info

Jubileumsforestillinga «I slik ei natt» (EKSTRA FORESTILLING)

30
.
May
2024
Billetter og info

Verdiseminar om Grunnlovens § 2

7
.
February
2024
Billetter og info

Kulturkirken Jakob: Grunnlova sine «kristne og humanistiske» verdier - verdier for alle?

7
.
February
2024
Billetter og info

Forfattarsamtale med Bjørn Sortland på Stord folkebibliotek

11
.
January
2024
Billetter og info

Boklansering med Bjørn Sortland på Bømlo folkebibliotek

10
.
January
2024
Billetter og info

International Conference: Moster 1024 - «Crossroads of Religion and Law in the Conversion of Norway»

17
.
April
2024
Billetter og info

Seglas frå Moster til Oslo med Christian Radich

2
.
June
2024
Billetter og info

@ragnarok08

31
.
January
2024
Billetter og info

Bønnekonferanse

24
.
May
2024
Billetter og info

Talkshow «LIVE med venner - SPESIAL» / Temakveld: Kristenretten

1
.
June
2024
Billetter og info

Jubileumsfinalen «Himmelske tonar gjennom 1000 år»

2
.
June
2024
Billetter og info

Pinsestemne i Moster Amfi

19
.
May
2024
Billetter og info

Festkonsert med Bernhoft

1
.
June
2024
Billetter og info

TEMAKVELD: «Kristenretten - meir enn ein bagatell?»

23
.
November
2023
Billetter og info

Innsikt før «Oresteia» - Ætt, ære og hemn

27
.
September
2023
Billetter og info

Midnattsgudsteneste i Moster gamle kyrkje

1
.
June
2024
Billetter og info

Seglas frå Oslo til Moster med Christian Radich

28
.
May
2024
Billetter og info

UTSTILLINGSOPNING: Vandreutstilling i Moster Amfi

3
.
June
2023
Billetter og info

MOSTRADAGANE 2023

2
.
June
2023
Billetter og info

MOSTER-SEMINARET 2023: Frå makt til rett - og tilbake igjen?

4
.
June
2023
Billetter og info

FOREDRAG I MOSTER GAMLE KYRKJE: Frå kristenrett i 1024 til Landslov i 1274

3
.
June
2023
Billetter og info

VANDREUTSTILLING: Miserabiles Personae - dei svake i samfunnet

3
.
June
2023
Billetter og info

Opning av nye Vetahaugen ved statsministeren!

1
.
June
2024
Billetter og info

Festkonsert med KORK og Ingebjørg Bratland

31
.
May
2024
Billetter og info

Jubileumsforestillinga «Elden melder»

29
.
May
2024
Billetter og info

Mostratinget for unge

2
.
June
2024
Billetter og info

Jubileumsforestillinga «I slik ei natt»

2
.
June
2024
Billetter og info

Økumenisk festgudsteneste

2
.
June
2024
Billetter og info

Festkonsert for barn og unge med William og emma

1
.
June
2024
Billetter og info

Jubileumsfeiring med KORK / «Mostrasuite»

1
.
June
2024
Billetter og info

Jubileumskonsert og talkshow «På grensa til lovsong» med Bømlo Gospel

31
.
May
2024
Billetter og info

Hekseringen

4
.
August
2022
Billetter og info

LAND

26
.
August
2022
Billetter og info

MOSTER-SEMINARET 2022: Er fridommen trua?

5
.
June
2022
Billetter og info

MOSTER-SEMINARET / UNG - status psykisk helse 2022

13
.
June
2022
Billetter og info